Stupeň 1

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

 

OK

Časovač

 

Časov. Vypnutí:

Vyp

 

OK

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Stupeň 2

Časovač

Časov. Vypnutí:

Vyp

OK

Stupeň 3 / Funkce

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Funkce “Časov. vypnutí” v režimu menu “Časovač”, Vám umožní zvolit interval, po jehož uplynutí televizor automaticky přejde do režimu dočasného vypnutí (pohotovostní režim).

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte

tlačítko . Poté stiskněte

nebo

pro

volbu časového intervalu (max. 4 hodiny).

Chcete-li vidět čas zbývající do vypnutí,

zatímco sledujete televizor, stiskněte tlačítko

.

Minutu před tím, než televizor přejde do režimu dočasného vypnutí, zbývající čas se objeví na obrazovce.

JAZYK/ZEMĚ

Funkce “Jazyk/Země” v režimu menu “Instalace” slouží k volbě jazyka, ve kterém chcete, aby se na obrazovce objevily menu. Také Vám umožní zvolit zemi, ve které si přejete televizor používat.

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte

tlačítko . Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole “Zapnutí a automatické naladění TV”, v bodě 2 a 3 na straně 7.

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ

Funkce “Automatické ladění” v režimu menu “Instalace” slouží k tomu, aby televizor hledal a uložil do paměti veškeré kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte

CZ

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

tlačítko . Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole “Zapnutí a automatické naladění TV”, v bodě 5 a 6 na straně 8.

pokračuje ...

Režim menu na obrazovce 11