Włączanie telewizora i automatyczne programowanie

Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy na ekranie pojawią się menu dzięki którym można: 1) wybrać język w którym wyświetlane będą wszystkie menu, 2) wybrać kraj w którym używane będzie urządzenie, 3) regulacja przechylenia obrazu, 4) odnaleźć i automatycznie zapisać wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne) i 5) zmienić kolejność w której kanały (stacje telewizyjne) pojawiają się na ekranie.

Jeśli zaistnieje konieczność zmodyfikowania któregoś z ustawień, można to zrobić

wybierając odpowiednią opcję w (menu Ustawianie) lub naciskając przycisk ponownego włączenia telewizora.

1 Włącz przewód zasilający telewizora do gniazdka sieciowego (220-240V AC, 50Hz). Gdy podłącza się telewizor po raz pierwszy włącza się on automatycznie. Jeśli to nie nastąpi naciśnij przełącznik włączony/

wyłączony z przodu urządzenia, by włączyć telewizor.

Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy na ekranie pojawi się automatycznie menu Language (Język).

2 Naciśnij przycisk lub na pilocie by wybrać język, a następnie naciśnij przycisk OK by potwierdzić wybór. Od tego momentu wszystkie menu będą wyświetlane w wybranym języku.

3 Na ekranie pojawi się automatycznie menu Kraj. Naciśnij

przycisk lub by wybrać kraj w którym będzie używany telewizor, a następnie naciśnij przycisk OK by potwierdzić wybór.

Jeśli na liście nie ma kraju w którym będzie używany telewizor , wybierz “-“ zamiast nazwy kraju.

4 Z powodu magnetyzmu ziemskiego istnieje możliwość, że obraz będzie przechylony. Menu Obrót Obrazu pozwala wyregulować obraz jeśli zajdzie taka konieczność.

a)Jeśli nie jest to konieczne, naciśnij lub by ustawić Bez regulacji, następnie naciśnij OK.

b)Jeśli jest konieczne, naciśnij lub by ustawić opcję Regulacja, następnie naciśnij OK. Następnie

wyreguluj przechylenie obrazu między –5 i +5

naciskając lub . Na zakończenie naciśnij OK by zapisać ustawienie.

Language

i4 Svenska Norsk English Nederlands Français Italiano

i$

Select Language:

OK

Kraj

i4 Sverige Norge

-

Italia Deutschland Österreich i$

Wybór kraju:

OK

Jeśli obraz jest pochylony,

obrót obrazu.

Bez regulacji

Regulacja

OK

OK

OK

OK

PL

Pierwsze uruchomienie telewizora 7