Teletext

Teletext je informační služba, kterou užívá většina televizních stanic. Na straně s obsahem služeb teletextu (všeobecně je to strana 100) je poskytnuta informace o tom, jak se užívá tato služba. Pro práci v teletextu používejte tlačítka dálkového ovladače tak, jak je uvedeno v této kapitole.

Zvolte televizní stanici se silným signálem, jinak může dojít v teletextu k chybám.

Vstup do teletextu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolte kanál (televizní stanici), který vysílá teletext, který si přejete sledovat,

 

 

 

 

 

 

 

TELETEXT

stisknutím tlačítka

.

 

 

Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme

 

25

 

 

Zvolení stránky teletextu

 

 

News

 

 

 

153

 

 

 

 

Sport

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

Weather

 

 

98

 

 

Pomocí číselných tlačítek dálkového ovládače zadejte tři čísla představující příslušné číslo stránky, kterou si přejete vidět.

V případě, že se při volbě zmýlíte, zadejte jakákoliv tři čísla, a poté znovu zadejte správné číslo stránky.

Jestliže se počítadlo stránek nezastaví, je to proto, že požadovaná stránka není k dispozici. V tomto případě zadejte jiné číslo stránky.

Zvolení následující nebo předchozí stránky

Stiskněte tlačítka PROG + () nebo PROG - ().

Překrytí teletextu televizním obrazem

Zatímco sledujete teletext, stiskněte tlačítko . Opětovným stisknutím se teletextový režim zruší.

Zmrazení teletextové stránky

CZ

Stiskněte tlačítko

 

/ . Opětovným stisknutím se zmrazení podstránky zruší.

 

 

 

Odhalení skrytých informací (např. soutěžních odpovědí)

Stiskněte tlačítko / . Opětovným stisknutím se informace opět ukryje.

Zvolení podstránky:

Jedna stránka teletextu se může skládat z několika podstran. V takovém případě číslo stránky, které se objeví v horní levé části obrazovky, změní barvu ze bílé na zelenou a vedle

něj se objeví jedna nebo několik šipek. Opakovaně stiskněte tlačítka nebo na dálkovém ovladači a požadovaná podstránka se objeví.

Vystoupení z teletextu:

Stiskněte tlačítko .

Fastext

Služba Fastextu nám umožní přístup do požadované stránky teletextu stisknutím pouze jednoho tlačítka.

Jste-li v teletextu a v případě, že se vysílají signály Fastextu, na spodní části obrazovky se objeví nabídka barevných kódů, které umožňují přístup přímo k teletextové stránce. K zobrazení této nabídky stiskněte tlačítko příslušné barvy (červené, zelené, žluté nebo modré) na dálkovém ovladači.

Teletext 17