Свързване на допълнителен аудио екип:

Ако желаете да се насладите на звука от телевизора през говорителите на Вашия музикален екип, свържете екипа към аудио изхода D и, чрез системата от менюта, изберете «Инсталиране». В последствие влезте в опцията «Подробна начална настр.» и изберете «Изкл» в «Teлeв. гoвopитeл»

Силата на звука на допълнителните говорители може да се измени чрез бутоните за усилване от пулта за дистанционно управление на телевизора. Също е възможна промяна на нивото на ниските и високите честоти чрез менюто «Hacтpoйкa нa звyкa».

Говорители на вашия HI-FI

Също можете да се насладите на звуковия ефектекип

«Dolby Virtual» чрез вашия музикален екип: За целта поставете говорителите на вашия музикален екип от двате страни на телевизора отдалечавайки ги от него на около 50 см. След като поставите говорителите, чрез системата от менюта изберете менюто «Hacтpoйкa нa звyкa» и cлед това изберете «Dolby Virtual» от опцията «Ефект».

Боравене с допълнителни

 

 

 

~50°

 

апарати

 

 

 

 

 

 

1 Свържете допълнителния апарат към съотве

 

 

 

тния вход на телевизора, така както е показанo

 

 

 

нa пpeдишнaтa cтpaницa.

Оптимална позиция за Вас

2

3

Включете свързания апарат.

BG

За визуализиране на образа на този допълнителен апарат, натиснете няколко пъти

 

бутона

 

, докато на екрана се появи съответния входен символ.

 

 

 

СимволВходен сигнал

 

 

1

Аудио / Видео входен сигнал чрез Евроконектора E.

 

1

RGB входен сигал чрез Евроконектора E. Този символ ще се появи

 

 

 

само ако е свързан източник на RGB.

 

 

2

Вход аудио/видео чрез Евроконектора F.

 

2

Вход RGB чрез Евроконектора F. Този символ ще се появи само ако

 

 

 

е свързан източник на RGB.

3 Аудио / Видео входен сигнал чрез Евроконектора G.

S3 S Video входен сигал чрез Евроконектора G. Този символ ще се появи само ако е свързан източник на S Video.

4 Входен Видео сигнал чрез буксата RCA B, и входен Аудио сигнал чрез C.

S4 Вход S video чрез буксата за S video A и вход аудио чрез C. Този символ ще се появи само ако е свързан източник на S Video.

4 За връщане на нормалния ТВ образ натиснете бутона от дистанционното управление.

3a moho odopyfbahe

Bkjizete moho aпapatypata k∂m L/G/S/I kyæjyhla ha æpefhnr пahej ha tejebnsopa n nsdepete bxofeh cnlhaj 4 иjи S 4, kato nsæojsbate пo-lophnte nhctpykunn. Kohcyjtnpaйte ce c∂c cekunrta «Hactpoйka ha sbyka» b toba yæ∂tbahe n nsdepete «Cтepeo-eфeкт» «A» b mehito sa sbyka.

Допълнителна информация 19