Отстраняване на неизправности

Пo-дoлy ca избpoeни някои прости разрешения при проблеми свързани с образа и звука.

Проблем

Липса на образ (екрана е тъмен) и звук.

Образът е блед или несъществуващ, но качеството на звука е добро.

Липса на образ или на инфopмaциoннoтo мeню от допълнителния апарат свързан към ТВ чрез Евроконектора.

Добро качество на образа, но няма звук.

Разрешение

Проверете свързването на антената.

Включете телевизора и натиснете бутона от лицевата страна на апарата.

Ако индикатора на телевизора свети, натиснете

бутона TV от дистанционното управление.

Чрез системата от менюта влезте в менюто «Настройка на Картината» и изберете «Нулиране» за възстановяване на фабричната настройка.

Проверете дали сте включили допълнителния

апарат и натиснете няколко пъти бутона от дистанционното управление, докато желания входен символ се появи на екрана.

Натиснете бутона + от дистанционното управление.

Проверете дали опцията «Teлeв гoвopитeл» от менюто «Подробна начална настр.» е избрана в позиция « Bkл».

Ocигypeтe ce, чe cлyшaлкитe ca изключени.

Цветните предавания са без цвят Чрез системата от менюта влезте в менюто «Настройка на Картината» и изберете «Нулиране» за възстановяване на фабричната настройка.

Образът е изкривен при смяна на програмите или при избор на телетекст.

Гpeшни знaци фигypиpaт кoгaтo ce глeдa тeлeтeкcтa.

Образът е наклонен.

Изключете екипа свързан към телевизора чрез Евроконектора с 21крачета.

Кoгaтo изпoлзaтe cиcтeмaтa Meню, влeзтe в peжим “Eзик/ Дъpжавa” и избepeтe cтpaнaтa в коятo щe изпoлзвaтe тeлeвизopa. Зa eзици нa Kиpилица Bи пpeпopъчвaмe дa избepeтe Pycия в cлyчаитe когaтo вашaтa държaвa нe ce пoявявa в cпиcъкa.

Чрез системата от менюта изберете опцията «Въртене на карт.», в менюто «èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp.», и регулирайте наклона.

Образ с шум.

Образа не е декодиран правилно въпреки че декодера е включен към

Евоконектора 3/ S 3.

Дистанционното управление не работи

Индикатора за временно изключване (standby) на телевизора мига.

Чрез системата от менюта изберете опцията «Ф HacÚp.»,

вменюто «Програма Ръчен Избор», и

извършете ръчното настройване за по-добро приемане на образа.

Чрез системата на менютата изберете опцията «Потискане на Шума», в менюто «èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp.», и изберете «Auto» за

намаляване на шума на образа.

Чрез системата от менюта влезте в менюто

«àÌcÚaÎËpaÌe». В последсвие влезте в опцията «èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp.» и изберете AV3 изxoД 2 в «TV».

Уверете се, че Декодерът не е включен в Евро-конектора

2/2.

Проверете дали бутона за Селектор на Екипа от пулта за дистанционно управление се намира в адекватна позиция в зависимост от екипа който желаете да контролирате (DVD, TV или VCR за Видео).

Ако не можете да контролирате чрез пулта за дистанционно управление вашето DVD или Видео,въпреки че бутона за Селектор на Екипа се намира в правилна позиция, вкарайте отново необходимия код така както е оказано в глава «Конфигурация на пулта за дистанционно управление за DVD или Видео» в тези инструкции за експлоатация.

Сменете батериите.

Влезте в контакт с най-близката сервизна база на Sony.

Вслучай на повреда, изискайте телевизора да се провери от специализиран персонал. Никога не отваряйте апарата.

22Допълнителна инфомация