Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

 

 

 

 

Prodrobnější nastavení

 

 

 

 

 

 

Auto formát

Zap

 

 

 

 

 

Redukce šumu:

Auto

 

 

 

 

 

Výstup AV3:

TV

 

 

 

 

 

TV reproduktory:

Zap

 

 

 

 

 

RGB centrování:

0

 

 

 

 

 

Otočení obrazu:

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTOČENÍ OBRAZU

Vzhledem k zemské přitažlivosti se může stát, že se obraz nakloní. V tomto případě ho můžete upravit použitím funkce “Otočení obrazu” v režimu menu “Prodrobnější nastavení”.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte

tlačítko . Poté stiskněte nebo pro seřízení otočení obrazu v rozmezí od - 5 do + 5.

16Režim menu na obrazovce