Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video

Tento dálkový ovladač je připraven nejen pro ovládání funkcí tohoto televizoru Sony, ale také pro ovládání základních funkcí Vašeho DVD Sony a většiny videí Sony, aniž by byla nutná instalace dálkového ovládání. Pro ovládání ostatních značek DVD a videí, stejně tak jako některých videí Sony, před jejich prvním použití budete muset provést instalaci dálkového ovládání. K tomu je třeba splnit následující pokyny:

Ze všeho nejdříve vyhledejte třímístný číselný kód podle značky Vašeho DVD nebo videa (viz spodní panel). U značek, které mají více než jeden kód, zaveďte první z nich.

Sony se pokusí zaktualizovat kódy v souladu se změnami na obchodním trhu. Aktuální seznam kódů najdete v pouzdru, ve kterém je dálkový ovladač.

1Opakovaně tiskněte tlačítko selektoru zařízení na dálkovém ovladači dokud se v požadované pozici, DVD nebo VCR (pro video), neobjeví zelené světlo.

Jestliže je selektor zařízení v pozici TV, není možné uložit do paměti žádný kód.

2 Zatímco je v požadované pozici rozsvícen indikátor zelené barvy, stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači po dobu asi 6 vteřin, dokud indikátor zelené barvy nezačne blikat.

3 Zatímco bliká indikátor zelené barvy, zadejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači třímístný číselný kód v souladu se zařízením, které budete používat.

Pokud kód, který jste uvedli, existuje, na chvíli se rozsvítí všechny tři indikátory zelené barvy. V opačném případě, předchozí pokyny znovu zopakujte.

4 Zapněte zařízení, které chcete používat a prověřte, zda dálkovým ovladačem můžete ovládat hlavní funkce televizoru.

Pokud zařízení nefunguje nebo selže některá z funkcí, zopakujte předchozí pokyny a přesvědčte se, že kód, který zavádíte, je správný, nebo zkuste další kód a tak pokračujte, až najdete ten správný.

Uložené kódy se z paměti vymažou v případě, že vybité baterie nevyměníte za méně než jednu minutu. V tomto případě znovu zopakujte všechny předchozí pokyny. Na vnitřní části krytu baterií je nálepka, na kterou můžete napsat číselný kód.

Ne všechny značky, ani všechny modely jedné značky jsou brané v úvahu.

3

2

1

Přehled podle značek videaPřehled podle značek DVD
Značka

Kód

Značka

Kód

SONY (VHS)

301, 302, 303, 308, 309

SONY

001

SONY (BETA)

303, 307, 310

AIWA

021

SONY (DV)

304, 305, 306

DENON

018, 027, 020, 002

AIWA

325, 331, 351

GRUNDIG

009, 028, 023, 024, 016, 003

AKAI

326, 329, 330

HITACHI

025, 026, 015, 004

DAEWOO

342, 343

JVC

006, 017

GRUNDIG

358, 355, 360, 361, 320, 351

KENWOOD

008

HITACHI

327, 333, 334

LG

015, 014

JVC

314, 315, 322, 344, 352, 353,

LOEWE

009, 028, 023, 024, 016, 003

 

354, 348, 349

MATSUI

013, 016

LG

332, 338

ONKYO

022

LOEWE

358, 355, 360, 361, 320, 351

PANASONIC

018, 027, 020, 002

MATSUI

356, 357

PHILIPS

009, 028, 023, 024, 016, 003

ORION

328

PIONEER

004

PANASONIC

321, 323

SAMSUNG

011, 014

PHILIPS

311, 312, 313, 316, 317, 318,

SANYO

007

 

358, 359

SHARP

019, 027

SAMSUNG

339, 340, 341, 345

THOMSON

012

SANYO

335, 336

TOSHIBA

003

SHARP

324

YAMAHA

018, 027, 020, 002

THOMSON

319, 350

 

 

TOSHIBA

337

 

 

20Doplňkové informace