Rozwiązywanie problemów

Oto kilka prostych rozwiązań problemów związanych z obrazem i dźwiękiem.

Problem

Rozwiązanie

 

Brak obrazu (ekran jest ciemny) i brak

Sprawdź podłączenie anteny.

 

dźwięku.

Włącz telewizor do sieci i naciśnij przycisk

z

 

przodu urządzenia.

 

Jeśli pojawi się wskaźnik naciśnij przycisk TV pilota.

Słaba jakość obrazu lub jego brak, lecz dobra jakość dźwięku.

Przy użyciu systemu menu wybierz menu “Regulacja obrazu” i ustaw “Zerowanie” by przywrócić nastawienia fabryczne.

Brak obrazu lub brak menu informacyjnego z dodatkowego urządzenia podłączonego do złącza EURO z tyłu telewizora.

Dobry obraz lecz brak dźwięku.

Brak koloru w programach kolorowych.

Obraz ulega zniekształceniu przy zmianie programu lub przy czytaniu telegazety.

W telegazecie pojawiają się nieprawidłowe litery

Obraz jest przechylony.

Upewnij się, że dodatkowe urządzenie jest włączone do

sieci i kilkakrotnie naciśnij przycisk pilota, aż odpowiedni symbol sygnału wejściowego pojawi się na ekranie.

Naciśnij przycisk + pilota.

Sprawdź czy opcja “Głośniki TV” w menu “Ustawienia szczegółów” ustawiona jest w pozycji “Wł.”.

Sprawdź czy słuchawki zostały odłączone.

Przy użyciu systemu menu wybierz “Regulacja obrazu” i ustaw “Zerowanie” by przywrócić nastawienia fabryczne.

Wyłącz urządzenie podłączone do złącza 21 - stykowego EURO z tyłu telewizora.

Po wprowadzeniu w menu trybu wyświetlania ekranu “Język/Kraj” wybierz swój kraj.

Przy użyciu systemu menu wybierz opcję “Obrót obrazu” w menu “Ustawienia szczegółow” i wyreguluj przechylenie.

Zakłócenia obrazu

Obraz nie jest poprawnie dekodowany lub jest niestały przy odbiorze przez dekoder podłączony do złącza Euro

3/ S 3.

Nie działa pilot.

Miga wskaźnik trybu czuwania

(standby) .

Przy użyciu systemu menu wybierz opcję “ARC” w menu “Programowanie Ręczne” i ręcznie zaprogramuj

by uzyskać lepszy odbiór obrazu.

Przy użyciu systemu menu wybierz opcję “Redukcja zakłóceń” w menu “Ustawienia szczegółow” i wybierz opcję “Auto” by zmniejszyć zakłócenia obrazu.

W systemie menu wybierz do menu “Ustawianie”. Następnie wybierz w opcję ”Ustawienia szczegółów” i ustaw “Wyjście AV3” w “TV”.

Sprawdź czy dekoder nie jest podłączony do złącza EURO 2/2.

Sprawdź czy przycisk przełącznika wyboru sprzętu na pilocie znajduje się w odpowiedniej pozycji zgodnie ze sprzętem który chcesz używać (DVD, TV lub VCR dla magnetowidu).

Jeśli DVD lub magnetowidu nie można nastawiać przy użyciu pilota, mimo, iż przełęcznik wyboru sprzętu znajduje się w odpowiedniej pozycji ponownie wprowadź niezbędny kod, tak jak jest to opisane w rozdziale “Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu” niniejszej instrukcji obsługi.

Zmień baterie.

Skontaktuj się z najbliższą stacją serwisową Sony.

W przypadku awarii oddaj telewizor do naprawy wykwalifikowanemu personelowi technicznemu. Nigdy nie otwieraj obudowy.

22Informacje dodatkowe