Ogólny przegląd przycisków telewizora

 

 

 

Przyciski wyboru

 

 

 

następnego lub

 

 

 

poprzedniego

 

 

 

programu (wybór

 

 

 

stacji telewizyjnych)

 

 

Przycisk

Przyciski

 

 

regulacji głośności

 

 

wyboru

 

 

 

 

Naciśnij znak

na źródła

Przycisk włączenia

 

przykrywce by

wejściowego

telewizora

 

zobaczyć gniazda

 

 

 

 

Gniazdo

Gniazdo

 

 

wejściowe

wejściowe S

 

 

wideo

Vídeo

 

 

 

Gniazdo

 

 

 

wejściowe audio

Wskaźnik trybu

Wyłącznik

Gniazdo do

 

podłączenia

 

czuwania

zasilania

słuchawek

 

(standby)

włączony /

 

 

 

wyłączony

Wkładanie baterii do pilota

Upewnij się, że baterie umieszczone zostały zgodnie z ich biegunowością. Szanując środowisko naturalne wyrzucaj zużyte baterie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.

Podłączanie anteny i magnetowidu

Do urządzenia nie są załączone kable do tych podłączeń.

lub

magnetowid

OUT IN

Podłączenie do złącza EURO nie jest obowiązkowe.

Szersza informacja o podłączaniu wideo znajduje się w rozdziale «Podłączanie dodatkowych urządzeń» niniejszej instrukcji obsługi.

6 Opis ogólny - Podłączenie telewizora