Řešení problémů

Zde jsou některá řešení problémů, které mohou ovlivnit obraz i zvuk.

Problém

Není obraz (černá obrazovka) a není zvuk

Špatný nebo žádný obraz, ale zvuk je dobrý

Není obraz nebo není informační menu přídavného zařízení připojeného přes Eurokonektor na zadní části televizoru

Dobrý obraz, ale bez zvuku.

Barevné pořady nejsou barevné

Obraz je zkreslený při změně programu nebo při zvolení teletextu

Chybné zobrazování písmen a znaků se projeví při sledování teletextu

Obraz je nakloněný

Šum v obrazu

Při sledování kanálu kodifikovaného pomocí dekodéru, který je připojený k

Eurokonektoru 3/ S 3, obraz se správně nedekóduje nebo je nestálý.

Dálkový ovládač nefunguje

Indikátor dočasného vypnutí televizoru (pohotovostní režim) bliká.

Řešení

Zkontrolujte zapojení antény.

Zapojte televizor do zásuvky a stiskněte tlačítko na čelní straně aparátu.

Pokud na televizoru svítí indikátor , stiskněte tlačítko

TV na dálkového ovladače.

Pomocí Režimu menu vstupte do “Nastavení obrazu” a zvolte “Reset” pro obnovení továrního nastavení.

Zkontrolujte zapojení přídavného zařízení a několikrát

stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, dokud se správný vstupní symbol neobjeví na obrazovce.

Stiskněte tlačítko + na dálkovém ovládači.

Přesvěčte se, zda funkce “TV reproduktory“, v režimu menu “Podrobnější nastavení“, je zvolena v pozici “Zap“.

Zkontrolujte, jsou-li sluchátka odpojeny.

Pomocí Režimu menu vstupte do “Nastavení obrazu” a zvolte “Reset” pro obnovení továrního nastavení.

Na zadní straně televizoru vypněte zařízení připojené přes 21-kolíkový Euro-konektor

Vstupem do nabídky Menu se dostanete až do úrovně nastavení “Instalace/Jazyk/Země”, zde zvolíte příslušný jazyk a zemi, kde je televizor instalován a jejíž vysílání televizor přijíma. Pro země kde se používají písmena a znaky z Cyrilice a jejich název se nezobrazí v nabídce doporučujeme použít nastavení televizoru pro Rusko. Takto se předejdete chybnému zobrazování Cyrilichých písmen a znaků v teletextu.

Pomocí Režimu menu zvolte funkci “Otočení obrazu” v režimu menu “Podrobnější nastavení” a upravte naklonění.

Pomocí Režimu menu zvolte funkci “AFT” v režimu menu “Ruční Ladění” a ručně dolaďte. Tak dosáhnete lepšího příjmu obrazu.

Pomocí Režimu menu zvolte funkci “Redukce Šumu” v režimu menu “Pokročilé Vybavení” a zvolte “Auto”

pro zredukování šumu v obrazu.

Pomocí systému menu, vstupte do režimu menu “Instalace”. Poté vstupte do funkce “Prodrobnější nastavení” a zvolte “Výstup AV3” v režimu “TV”.

Přesvedčte se, že Dekodér není zapojený k Eurokonektoru

2/2.

Zkontrolujte, zda je tlačítko selektoru zařízení na dálkovém ovladači ve vhodné pozici v souladu se zařízením, které chcete ovládat (DVD, TV nebo VCR pro video).

Pokud DVD nebo video nelze ovládat dálkovým ovladačem, i když je tlačítko selektoru zařízení ve správné pozici, znovu zaveďte potřebný kód tak, jak je popsáno v kapitole “Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video” v tomto návodu k obsluze.

Vložte nové baterie.

Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis Sony.

Pokud se závady nepodařilo odstranit, nechte televizor prověřit oprávněným odborníkem. Kryt NIKDY neodnímejte sami.

22Doplňkové informace