Úvod

Děkujeme Vám, že jste si vybrali televizor Sony s plochou obrazovkou FD Trinitron.

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a zachovejte ho pro budoucí informaci.

Znaky, které užíváme v tomto návodu k obsluze:

Důležitá informace.

OK

Informace o funkci.

1,2... Posloupnost ovládacích kroků.

Šedá výplň tlačítek dálkového ovladače označuje tlačítka, která je nutno/možno stisknout v tomto kroku.

Informace o výsledku pokynů.

Obsah

Úvod...........................................................................................................................................................

3

Bezpečnostní opatření ............................................................................................................................

4

Všeobecný popis

Všeobecný přehled tlačítek dálkového ovladače ...............................................................................

5

Všeobecný přehled tlačítek televizoru .................................................................................................

6

Instalace

Vložení baterií do dálkového ovladače.................................................................................................

6

Připojení antény a videa .........................................................................................................................

6

První zapojení televizoru

Zapnutí a automatické naladění TV .....................................................................................................

7

Režim menu na obrazovce

Úvod a použití různých menu ................................................................................................................

9

CZ

Průvodce po menu:

 

 

Nastavení Obrazu ................................................................................................................................

9

 

Nastavení zvuku .................................................................................................................................

10

 

Časovač Vypnutí ................................................................................................................................

11

 

Jazyk/Země.........................................................................................................................................

11

 

Automatické Ladění...........................................................................................................................

11

 

Třídění Programů ...............................................................................................................................

12

 

Označení programů ...........................................................................................................................

12

 

AV předvolby ......................................................................................................................................

12

 

Ruční Ladění .......................................................................................................................................

13

 

Autoformát ..........................................................................................................................................

14

 

Redukce Šumu...................................................................................................................................

14

 

Výstup AV3..........................................................................................................................................

15

 

TV reproduktory .................................................................................................................................

15

 

RGB centrování ..................................................................................................................................

15

 

Otočení Obrazu ..................................................................................................................................

16

 

Teletext ...............................................................................................................................................

17

 

Doplňkové informace

 

 

Připojení přídavných zařízení ...............................................................................................................

18

 

Použití přídavných zařízení...................................................................................................................

19

 

Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video .........................................................................

20

 

Technické údaje .....................................................................................................................................

21

 

Řešení problémů ...................................................................................................................................

22

 

Obsah 3