Основно описание на бутоните на телевизора

Бутон за

Натиснете избор на

върхувходен

маркировката сигнал на капачето

за откриване на

буксите

Букса за видео вход

Индикатор за

Бутон за

 

режим на временно

включване/

 

изключване

изключване

Букса за

(standby).

 

слушалки

 

 

Бутон 3а избор на предна / следваща програма (избор на ТВ предавания)

Бутони за контрол на силата на звука

Бутон 3а вpъщане към фабричната настройка нa телевизора

Вход за S video

Вход за видео

Инсталиране на батериите в устройството за дистанционно управление

Поставете приложените батерии с правилно разположени полюси.

Опазвайте околната среда и изхвърляйте използваните батерии в контейнерите за тази цел.

Свързване на антената и видеото

Кабелите за свързване не са приложени серийно.

или

видео

OUT IN

Свързването чрез Евроконектора е опция

За повече детайли за свързването на видеото вижте в главата «Свързване на допълнителни апарати», в това ръководство за експлоатация.

6Основно описание - Инсталиране