Úvod a použití různých menu

Tento televizor používá na obrazovce systém menu a tím Vám ukazuje různé operace. Pro přesun po menu používejte tlačítka dálkového ovladače, která jsou následovně popsána:

1 Stiskněte tlačítko MENU a na obrazovce se objeví první stupeň menu.

MENU

 

 

 

2 Pro zvýraznění žádaného menu nebo funkce, stiskněte tlačítko nebo .

Pro vstup do zvoleného menu nebo funkce, stiskněte .

Pro návrat do předchozího menu nebo funkce, stiskněte .

Pro změnu nastavení zvolené funkce, stiskněte

// nebo .

Pro potvrzení a uložení Vaší volby, stiskněte OK.

OK

3 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí z obrazovky.

 

 

MENU

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce po menu

 

 

CZ

Stupeň 1

Stupeň 2

 

Stupeň 3 / Funkce

 

Nastavení obrazu

Nastavení obrazu

 

NASTAVENÍ OBRAZU

 

 

 

Menu “Nastavení obrazu” slouží k úpravě nebo

Režim: Osobní

Režim: Osobní

 

Kontrast

Kontrast

 

seřízení obrazu.

 

Barevná sytost

Barevná sytost

 

 

Jas

Jas

 

 

 

Ostrost

Ostrost

 

 

 

Odstín

Odstín

 

 

 

Reset

 

 

 

Reset

 

K tomu je třeba: po zvolení funkce, kterou si

 

 

 

OK

OK

 

 

 

přejete změnit, stiskněte tlačítko

. Poté

 

 

 

opakovaně stiskněte / /

nebo

pro změnu nastavení a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

Toto menu Vám také umožní změnit specifický obraz podle toho, jaký program sledujete:

Přímý přenos (používejte pro pořady v přímém přenosu, DVD a při použití Set Top Boxů).

Osobní (pro osobní požadavky). Film (pro filmy).

Jas, Barevná Sytost a Ostrost jsou možné změnit pouze v případě, že změníte specifický obraz v režimu “Osobní”.

Odstín je dostupný pouze pro systém NTSC (např. videokazety z USA).

Pro obnovení továrního nastavení obrazu, zvolte Reset a stiskněte tlačítko OK.

pokračuje ...

Režim menu na obrazovce 9