Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3 / Funkcja

Regulacja Obrazu

Tryb: Własny

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Zerowanie

OK

Regulacja džwięku

Efekt: Naturalny

 

Tony wysokie

 

Tony niskie

 

Balans

 

Zerowanie

 

Podwój. Dźwięk:

Mono

Aut. głoÊnoÊ :

Wł.

OK

Regulacja džwięku

Efekt: Naturalny

Tony wysokie

Tony niskie

Balans

Zerowanie

Podwój. Dźwięk:

Mono

Aut. głoÊnoÊ :

Wł.

OK

REGULACJA DŹWIĘKU

Menu “Regulacja dźwięku” pozwala zmieniać ustawienia dźwięku.

W tym celu: po wybraniu opcji która ma zostać

zmieniona, naciśnij . Następnie kilkakrotnie naciśnij / / lub by zmienić ustawienie i na zakończenie naciśnij OK by zapisać ustawienie.

Efekt

Tony wysokieTony niskieBalansZerowanie K Podwój. dźwiękAut. głośność

Naturalny: Podkreśla jasność, szczegóły i obecność dźwięku dzięki systemowi “BBE High Definition Sound system*.

Dynamiczny: “BBE High Definition Sound system”* zwiększa jasność i obecność dźwięku zapewniając czytelniejszy głos i muzykę bardziej rzeczywistą.

Dolby**Virtual: Symuluje efekt dźwięku “Dolby Pro Logic Surround”.

Wył.:Bez specjalnych efektów akustycznych.

Mniej Więcej

Mniej Więcej

Lewy Prawy

Przywraca poziomy dźwięku nastawione fabrycznie.

Dla emisji stereo:

Mono.

Stereo.

Dla emisji dwujęzycznych:

Mono (dla kanału mono, jeśli jest dostępny).

A (dla kanału 1).

B (dla kanału 2).

Wył.:Natężenie dźwięku zmienia się w zależności od sygnału stacji. Wł.: Natężenie dźwięku jest jednakowe niezależnie od sygnału

stacji (np. w przypadku reklam ).

Jeśli słuchasz dźwięk telewizora przez słuchawki, opcji “Efekt” automatycznie ulegnie ona przestawieniu na “Wył.”.

Jeśli nastawisz “Efekt” w pozycji “Dolby Virtual“ opcja “Aut. głośność“ automatycznie przełączy się na pozycję “Wył“ i odwrotnie.

*“BBE High Definition Sound system” jest produktem Sony Corporation na licencji BBE Sound, Inc. Zarejestrowany patentem w USA nr. 4,638,258 i 4,482,866. Słowo “BBE” i symbol “BBE” są znakami firmowymi BBE Sound, Inc.

**Niniejszy telewizor jest tak zaprojektowany by stwarzać efekt dźwięku “Dolby Surround” który symuluje dźwięk płynący z 4 głośników bez konieczności podłączania żadnego dodatkowego głośnika. Symulacja ta jest możliwa zawsze gdy sygnał audio stacji nadawany jest w systemie “Dolby Pro Logic Surround”. Można również zwiększyć efekt dźwięku podłączając zewnętrzny wzmacniacz. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale “Podłączanie dodatkowego urządzenia audio” na stronie 19.

**Wyprodukowano na podstawie licencji od Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” oraz

symbol podwójnej litery D są znakimi towarowymi Dolby Laboratories.

10System menu na ekranie