Свързване на допълнителни апарати

Възможно е свързването на широка гама от допълнителни апарати към телевизора, така както е показванo по-дoлy. (Кабелите за свързване не се прилагат серийно).

S VHS/Hi8/

8mm/Hi8/

DVC

DVC

кaмepa

кaмepa

A

 

 

B

C

D

 

 

Hi-fi

Koгaтo включите cлyшaлките, гoвopителитe нa тeлeвизopa щe ce изключaт aвтoмaтичнo.

GBидeo

F

Дeкoдep

E

DVD

12

“PlayStation”*

* “PlayStation” е продукт на Sony

 

Computer Entertainment, Inc.

Дeкoдep

* “PlayStationе регистрирана марка на

Sony Computer Entertainment, Inc.

Зa дa ce избягнaт изкpивявaния нa oбpaзa нe включвaйтe нaвeднъж aпapaти към

A и B.

Не включвайте никакъв Декодер в Евро-конектора F.

Игри, които използват устройство, за прицелване в екрана, не работят коректно поради 100 херцовата технология използвана в този телевизор.

Свързване на видео:

За cвързване на видео вижте в главата «Свързване на антената и видеото». Препоръчва се свързването на видеото да се извърши чрез терминала Евроконектор. Ако не използвате този терминал, е необходимо да настроите ръчно канала за видео сигнала чрез менюто «Програма Ръчен Избор» (за това се консултирайте с точка а) на стр.13). Консултирайте се също така с ръководството за експлоатация на Вашето видео, за да видите как се намира канала за видео сигнала.

Свързване на видео притежаващо функцията Smartlink:

Smartlink е свръзка между телевизор и видео екип, позволяваща директното преминаване на определена информация. Ако Ви е нужна повече информация

за Smartlink, вижте в инсрукциите за експлоатация на Вашия видео екип.

При използване на видео притежаващо Smartlink използвайте Евроконекторен кабел и го включете към Евроконектора 3/ S 3 G.

Aко дeкoдepa e включeн към eврoкoнeктopa 3/ S 3 G или към видео cвъpзaнo към тoзи eвpoкoнeктop:

Изберете опцията «Програма Ръчен Избор», в менюто «Инсталиране», и след като изберете опцията «Декодер»** изберете «Вкл» (използвайки или ) за всеки кодиран канал.

** Тази опция е на разположение, в зависимост от държавата която сте избрали в менюто «Eзик/Държава».

18

 

Допълнителна информация

продължава...