Připojení vnějšího zvukového zařízení:

Chcete-li poslouchat zvuk televizoru v reproduktorech Vaší Hi-Fi věže, připojte Hi-Fi věž k výstupu audio D a, pomocí systému menu, zvolte “Instalace”. Poté vstupte do funkce “Podrobnější nastavení” a zvolte “Vyp” v režimu “TV reproduktory”.

Hlasitost vnějších reproduktorů se může regulovat pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru. Také je možné regulovat stupeň výšky a hloubky zvuku pomocí menu “Nastavení zvuku”.

Také můžete dosáhnout zvukového efektu “Dolby

 

Reproduktory Vaší Hi-Fi věže

 

Virtual” pomocí Vaší Hi-Fi věže:

 

 

K tomu je třeba umístit reproduktory Hi-Fi věže po obou stranách televizoru tak, aby vzdálenost mezi televizorem a každým reproduktorem byla přibližně 50cm. Po umístění reproduktorů zvolte menu “Nastavení zvuku” pomocí systému menu, a poté zvolte “Dolby Virtual” ve funkci “Efekt”.

Použití přídavných zařízení

1 Připojte přídavné zařízení přes příslušný konektor televizoru tak, jak je uvedeno na předchozí straně.

~50°

Optimální pozice pro uživatele

2 Zapněte připojené zařízení.

3 Aby se objevil obraz připojeného zařízení, opakovaně tiskněte tlačítko , dokud se na obrazovce neobjeví správný vstupní symbol.

Symbol

Vstupní signály

CZ

 

 

 

 

 

1

Vstupní audio/video signál přes konektor typu Euro E

 

 

 

 

1

Vstupní signál RGB přes konektor typu Euro E. Tento symbol se objeví

 

 

 

 

 

 

 

pouze v případě, že je připojen vstup RGB.

 

 

 

 

 

2

• Vstupní signál pro audio / video přes konektor typu Euro F.

 

 

 

 

2

Vstupní signál pro RGB přes konektor typu Euro F. Tento symbol se

 

 

 

 

 

 

 

objeví pouze v případě, že je připojen vstup RGB.

 

 

 

 

3

Vstupní audio/video signál přes konektor typu Euro G.

 

 

 

 

 

 

 

 

S 3

Vstupní signál S video přes konektor typu Euro G. Tento symbol se objeví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pouze v případě, že je připojen vstup S video.

 

 

 

 

4

Vstupní video signál přes konektor RCA B a vstupní audio signál přes C.

 

 

 

 

 

 

 

 

S 4

Vstupní signál pro S video přes konektor S videa A a vstupní signál pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audio přes C. Tento symbol se objeví pouze v případě, že je připojen vstup

 

 

 

 

 

 

 

S video.

 

4 Aby se znovu objevil normální televizní obraz, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

Připojení monofonních přístrojů

Zástrčku zvuku zapojte do zdířky L/G/S/I na čelním panelu televizoru a zvolte vstup 4 nebo S 4 postupem popsaným výše. Poté nastavte kanál “Dvoukanál. zvuk” “A” ve zvukové

nabidce dle částl “Nastavení zvuku” tohoto návodu.

Doplňkové informace 19