Samsung باسح هب دورو

متسیس هب دورو Samsung باسح متسیس تامیظنت

Samsung باسح هب تاعلاطا ندوزفا و رییغت

هیامن شیاریو Samsung باسح متسیس تامیظنت

.دیوش دراو دوخ Samsung باسح هب یتسیاب ،باسح تاعلاطا رییغت یارب" "

نویزیولت رد هدش هریخذ تخادرپ تاعلاطا تیریدم

تخادرپ تاعلاطا Samsung باسح متسیس تامیظنت

.دیوش دراو دوخ گنوسماس باسح هب یتسیاب ،تخادرپ تاعلاطا تیریدم یارب" "

نویزیولت زا Samsung باسح فذح

باسح فذح Samsung باسح متسیس تامیظنت

.دیوش دراو دوخ Samsung باسح هب یتسیاب ،باسح تاعلاطا فذح یارب" "