Αντι-κλεπτική κλειδαριά Kensington

Ηκλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει την κλειδαριά Kensington για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της.

Εντοπίστε το εικονίδιο “K” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Υπάρχει μια υποδοχή kensington πλάι στο εικονίδιο “K”.

Η θέση και το χρώμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Προειδοποίηση για το κάλυμμα-υποδοχή

για τη σειρά LED 4ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάλυμμα υποδοχών προορίζεται για

￿χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα υποδοχών αν δεν διαθέτετε την κατάλληλη εξειδίκευση.

Πίσω πάνελ τηλεόρασης
<Προαιρετικό>Για να κλειδώσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο, σταθερό αντικείμενο, όπως κάποιο γραφείο ή καρέκλα.

2. Ολισθήστε το άκρο του καλωδίου με το λουκέτο προσαρτημένο, μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άκρο του καλωδίου της κλειδαριάς Kensington.

3. Περάστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του προϊόντος.4. Κλειδώστε το λουκέτο.

Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος.

Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.

Αποθήκευση και συντήρηση

Εάν αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο από την οθόνη της τηλεόρασης, προτού παρακολουθήσετε τηλεόραση, καθαρίστε πρώτα τυχόν υπολείμματα.

Η εξωτερική επιφάνεια και η οθόνη του προϊόντος μπορεί να γρατσουνιστούν κατά τον καθαρισμό του. Φροντίστε να σκουπίσετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα, για μην προκαλέσετε γρατσουνιές.

Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στο προϊόν. Οποιαδήποτε εισροή υγρού στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει με λίγο νερό. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο υγρό (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά) ή παράγοντες καθαρισμού.

Κάλυμμα-υποδοχή Το πίσω πάνελ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Ελληνικά - 14

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 14

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:23