Kensington Lock uređaj za sprečavanje

krađe

Uređaj Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung. To je uređaj koji se koristi za fi zičko fi ksiranje sustava prilikom korištenja na javnim mjestima. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od crteža, ovisno o proizvođaču. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock pročitajte u priručniku za njegovo korištenje.

Pronađite ikonu sa znakom "K" na stražnjoj strani televizora. Utor za Kensington Lock nalazi se pored ikone sa znakom "K".

Položaj i boja mogu se razlikovati ovisno o modelu.

<Dodatno>

Pratite sljedeće korake kako biste zaključali proizvod:

1.Kensington lock kabel omotajte oko velikog, fi ksiranog predmeta kao što je stol ili stolica.

2.Provucite kraj kabela na kojem se nalazi lokot kroz kraj Kensington lock kabela sa omčom.

3.Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu.

4.Zaključajte.

Ovo su opće upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.

Uređaj se mora kupiti zasebno.

Pohrana i održavanje

Nakon skidanja naljepnica sa zaslona televizora očistite njihove ostatke kako biste mogli gledati televiziju.

Na vanjskim površinama proizvoda i njegovom zaslonu mogu tijekom čišćenja nastati ogrebotine. Kako biste izbjegli stvaranje ogrebotina, pažljivo brišite vanjske površine i zaslon mekanom krpom.

Ne prskajte proizvod izravno vodom. Svaka tekućina koja uđe u uređaj može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.

Uređaj čistite mekom krpom natopljenom u maloj količini vode. Nemojte upotrebljavati zapaljive tekućine (npr. benzen, otapala) ili sredstva za čišćenje.

Upozorenje o priključku poklopca

za seriju LED 4

OPREZ: Poklopcem za priključnice smije rukovati samo kvalifi cirano servisno osoblje. Kako bi se smanjila opasnost od električnog udara ili požara, nemojte rukovati poklopcem za priključnice osim ako za to niste kvalifi cirani.

Stražnja ploča televizora

Priključak poklopca

Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.

Hrvatski - 14

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 14

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:56