A falikonzol felszerelése

A falikonzol (külön megvásárolható) segítségével a tv-készülék a falra rögzíthető. A falikonzol felszerelésével kapcsolatban olvassa el a falikonzolhoz mellékelt tájékoztatót. A falikonzol felszereléséhez kérje szakember segítségét. Azt tanácsoljuk, hogy ezt a műveletet ne saját maga végezze.

A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a televíziót.

A falikonzol tartozékainak szabványadatai (VESA)

A falikonzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.

A falikonzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a falikonzolt más jellegű felületre szereli fel, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS

A falikonzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.

Ha Samsung falikonzolt vásárol, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is megkapja.

Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.

Ne használjon a szabványosnál hosszabb csavarokat, mert azok megsérthetik a tv-készülék belsejét.

A VESA-szabványtól eltérő falikonzol használata esetén a csavarok hossza a falikonzol műszaki adataitól függően változhat.

Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.

A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért, amelyeket a VESA-szabványtól eltérő falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.

A tv-készülék felszerelésekor nem döntse meg 15 foknál nagyobb mértékben ezt a készüléket.

Átló

VESA-szabvány (A * B)

Szabványos

Mennyiség

csavar

 

 

 

19~22

75 X 75

M4

 

 

 

 

26~28

100 X 100

4

 

 

 

 

32~42

200 X 200

M8

 

 

 

 

46~60

400 X 400

 

 

 

 

 

 

 

A falikonzol felszerelésekor a tv- készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.

A tv-készülék falra rögzítése

Vigyázat! a tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen ügyeljen arra, hogy gyermekei ne csimpaszkodjanak a tv-készülékbe, és ne borítsák fel a készüléket, mert az súlyos sérülést, sőt akár halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás érdekében biztonsági okokból az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.

A tv-készülék leesésének megakadályozása

Fal

A termék színe és formája típustól függően különbözhet.

1.Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Győződjön meg róla, hogy a csavarok szorosan rögzültek a falban.

A fal típusától függően szükség lehet további

anyagokra, pl. rögzítőre.

A szükséges kapcsok, csavarok és zsinegek nincsenek a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell beszerezni.

2.Távolítsa el a csavarokat a televízió hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a csavarokat ismét a tv-készülékhez.

3.A tv-készülékhez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd kösse meg szorosan a zsineget.

MEGJEGYZÉS

A tv-készüléket helyezze a fal közelébe, nehogy hátraessen a készülék.

A biztonságos rögzítés érdekében úgy kösse meg a zsineget, hogy a falhoz rögzített kapcsok a tv-készülékhez rögzített kapcsokkal azonos magasságban vagy lejjebb legyenek.

A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget.

4.Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy továbbra is megfelelőek-e a csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.

Magyar

Magyar - 13

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 13

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:39