Μορφές βίντεο που υποστηρίζονται

Κατάληξη αρχείου

Κοντέινερ

Codec βίντεο

Ανάλυση

Ρυθμός καρέ (fps)

Ρυθμός μετάδοσης

Codec ήχου

bit (Mbps)

 

 

 

 

 

 

*.avi / *.mkv

AVI

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x

 

 

 

AC3

MKV

MPEG4 SP/ASP

1920 x 1080

 

30

LPCM

*.asf / *.wmv

ASF

 

ADPCM

*.mp4 / *.3gp

MP4

H.264 BP/MP/HP

 

 

 

(IMA, MS)

*.vro / *.mpg

3GP

 

 

 

 

AAC

*.mpeg / *.ts

MOV

Motion JPEG

640 x 480

6~30

8

HE-AAC

*.tp / *.trp

FLV

 

 

 

WMA

Window Media Video v9

 

 

*.mov / *.flv

VRO

 

 

 

DD+

*.vob / *.svi

VOB

MPEG2

 

 

30

MPEG (MP3)

*.divx

PS

1920 x 1080

 

DTS (Core)

 

TS

MPEG1

 

 

 

G.711(A-Law, μ-Law)

 

 

 

 

 

 

 

*.webm

WebM

VP8

 

 

20

Vorbis

Άλλοι περιορισμοί

Εάν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή τον περιέκτη, το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαραχθεί ή δεν θα αναπαραχθεί σωστά.

Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργούν αν το περιεχόμενο έχει έναν τυπικό ρυθμό μετάδοσης bit/καρέ που υπερβαίνει το συμβατό ρυθμό καρέ/ δευτερόλεπτο που αναγράφεται στον πίνακα.

Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι λανθασμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).

Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακής κάμερας ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή αναπαραγωγής.

Η προβολή του μενού ενδέχεται να καθυστερήσει εάν το βίντεο είναι άνω των 10 Mbps (ρυθμός μετάδοσης bit).

Αποκωδικοποιητής βίντεο

Αποκωδικοποιητής ήχου

• Υποστηρίζεται έως H.264, Level 4.1 (τα FMO/ASO/RS δεν

• Το WMA 10 Pro υποστηρίζει προφίλ έως 5.1 καναλιών και M2.

υποστηρίζονται.)

• Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless.

• ρυθμός καρέ:

• Η μορφή Vorbis υποστηρίζει έως και 2 κανάλια.

- Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: μέγιστος ρυθμός 60 καρέ

• Το DD+ υποστηρίζει έως και 5.1 κανάλια.

- Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: μέγιστος ρυθμός 30 καρέ

 

• Το VC1 AP L4 δεν υποστηρίζεται.

 

• Δεν υποστηρίζεται επίπεδο GMC 2 ή υψηλότερο.

 

Μορφές υποτίτλων που υποστηρίζονται

Εξωτερικό

Όνομα

Κατάληξη αρχείου

MPEG-4 timed text

.ttxt

SAMI

.smi

SubRip

.srt

SubViewer

.sub

Micro DVD

.sub ή .txt

SubStation Alpha

.ssa

Advanced SubStation Alpha

.ass

Powerdivx

.psb

Εσωτερικό

Όνομα

Κοντέινερ

Μορφή

Xsub

AVI

Μορφή εικόνας

SubStation Alpha

MKV

Μορφή κειμένου

Advanced SubStation Alpha

MKV

Μορφή κειμένου

SubRip

MKV

Μορφή κειμένου

MPEG-4 Timed text

MP4

Μορφή κειμένου

Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών

Κατάληξη ονόματος

Τύπος

Ανάλυση

*.jpg

JPEG

15360 X 8640

*.jpeg

 

 

*.bmp

BMP

4096 X 4096

*.mpo

MPO

15360 X 8640

Τα αρχεία τύπου MPO δεν υποστηρίζουν τις λειτουργίες Ζουμ, Περιστροφή και Εφέ προβ.διαφαν.

Μορφές αρχείων μουσικής που υποστηρίζονται

Κατάληξη ονόματος

Τύπος

Codec

Παρατήρηση

*.mp3

MPEG

MPEG1 Audio Layer 3

 

*.m4a

 

 

 

*.mpa

MPEG4

AAC

 

*.aac

 

 

 

*.flac

FLAC

FLAC

Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια.

*.ogg

OGG

Vorbis

Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια.

 

 

 

Το WMA 10 Pro υποστηρίζει προφίλ έως

*.wma

WMA

WMA

5.1 καναλιών και M2. (Δεν υποστηρίζεται

 

 

 

ήχος WMA Lossless.)

*.wav

wav

wav

 

*.mid

midi

midi

τύπος 0 και τύπος 1

*.midi

 

 

 

Ελληνικά - 16

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 16

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:24