Sposób obsługi e-Manual

E-MANUAL

Informacje o funkcjach telewizora możną znaleźć w Instrukcja obsługi dla telewizora. Naciśnij przycisk E-MANUAL

na pilocie, aby z niej skorzystać. Używając przycisków góra/dół/prawo/lewo, przesuń kursor w celu wyróżnienia

 

 

kategorii i tematu, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. Zostanie wyświetlona żądana strona Instrukcja obsługi.

Dostęp do instrukcji umożliwia także menu:

OO MENUm→ Pomoc techn. → Instrukcja obsługi → ENTERE

Aby powrócić do menu głównego Instrukcja obsługi, na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk E-MANUAL.

Elementy ekranu

Obecnie wyświetlany film, program TV itd.

Funkcje podstawowe

Zmiana zapisanego trybu obrazu

Dostosowywanie ustawień obrazu

Zmiana opcji wyświetlania obrazu

Zmiana zapisanego trybu dźwięku

Regulacja ustawień dźwięku

}Indeks EWejdź eWyjdź

Lista kategorii. Naciśnij przycisk ◄ or ►, aby wybrać żądaną kategorię.

Wyświetla listę podmenu. Do przesuwania kursora służą przyciski ze strzałkami na pilocie. Naciśnij przycisk ENTERE, aby wybrać żądane podmenu.

Przyciski działań

}Indeks: Wyświetla ekran indeksu.

EWejdź: Wybór kategorii lub podmenu.

eWyjdź: Zamknięcie e-Manual. <Wyświetlanie zawartości>

aSpróbuj: Wyświetlenie menu ekranowego OSD odpowiadającego tematowi. Aby powrócić do ekranu e-Manual, naciśnij przycisk E-MANUAL.

bStr. gł.: Przejście do ekranu głównego opcji e-Manual.

LStrona: Przejście do poprzedniej lub następnej strony.

{Powiększenie: Powiększenie ekranu.

––Aby powiększyć ekran, naciśnij przycisk {(Powiększenie). Po ekranie powiększonym można poruszać się przy pomocy przycisków ▲ lub ▼. Aby powrócić do normalnego rozmiaru ekranu, naciśnij przycisk RETURN.

Przełączanie między instrukcją elektroniczną i odpowiednimi menu ekranowymi OSD.

Ta funkcja nie jest włączona w niektórych menu.

Z funkcji Spróbuj nie można skorzystać, jeśli menu nie jest aktywne.

 

Sposób 1

 

Sposób 2

 

 

 

 

1.

Aby użyć menu odpowiadającego tematowi Instrukcja obsługi, naciśnij

1.

Po wyświetleniu tematu naciśnij przycisk ENTERE. Pojawi się monit

 

czerwony przycisk w celu wybrania opcji Spróbuj.

 

“Czy chcesz wykonać?”. Wybierz opcję Tak, a następnie naciśnij

2.

Aby powrócić do ekranu Instrukcja obsługi, naciśnij przycisk

 

przycisk ENTERE. Pojawi się okno ekranowe.

 

E-MANUAL.

2.

Aby powrócić do ekranu Instrukcja obsługi, naciśnij przycisk

 

 

 

E-MANUAL.

 

 

 

 

Wyszukiwanie tematu na stronie indeksu

Funkcja ta może nie być obsługiwana, w zależności od języka.

1.Jeśli chcesz znaleźć określone słowo kluczowe, naciśnij niebieski przycisk i wybierz polecenie Indeks.

2.Za pomocą przycisków ◄ lub ► wybierz odpowiednią kolejność wyświetlania znaków.

3.Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać słowo kluczowe, następnie naciśnij przycisk ENTERE.

4.Spowoduje to wyświetlenie odpowiadających ekranów informacyjnych instrukcji elektronicznej. Aby zamknąć ekran Indeks, naciśnij przycisk RETURN.

Polski - 8

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 8

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:21