Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρόπο χρήσης του e-Manual (σελ. 8)

Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Σημαντικές πληροφορίες για την εγγύηση αναφορικά με την προβολή του φορμά της

τηλεόρασης

1.Η λειτουργικότητα που σχετίζεται με την ψηφιακή τηλεόραση (DVB) είναι διαθέσιμη μόνο στις χώρες/περιοχές όπου υπάρχει επίγεια εκπομπή ψηφιακού σήματος DVB-T (MPEG2 και MPEG4 AVC) ή όπου έχετε πρόσβαση σε μια συμβατή υπηρεσία καλωδιακής τηλεόρασης DVB-C (MPEG2 και MPEG4 AAC). Ελέγξτε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο σχετικά με τη δυνατότητα λήψης σήματος DVB-T ή DVB-C.

2.Το DVB-T είναι το πρότυπο της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας DVB για την επίγεια μετάδοση ψηφιακού σήματος τηλεόρασης και το DVB-C είναι το αντίστοιχο πρότυπο για τη μετάδοση ψηφιακού σήματος τηλεόρασης μέσω καλωδίων. Ωστόσο, ορισμένες διαφοροποιημένες δυνατότητες, όπως το EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), το VOD (Βίντεο κατ΄απαίτηση) κ.ο.κ. δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις προδιαγραφές. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η υποστήριξή τους αυτή τη στιγμή.

3.Αν και αυτή η τηλεόραση πληροί τα τελευταία πρότυπα DVB-T και DVB-C [όπως ίσχυαν τον Αύγουστο του 2008], δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί η συμβατότητα με μελλοντικές επίγειες εκπομπές ψηφιακού σήματος DVB-T και εκπομπές ψηφιακού σήματος καλωδιακής τηλεόρασης DVB-C.

4.Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή χρήσης αυτής της τηλεόρασης, ορισμένοι πάροχοι καλωδιακής τηλεόρασης ενδέχεται να χρεώνουν ένα πρόσθετο ποσό για μια τέτοια υπηρεσία και ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας τους.

5.Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε μερικές χώρες ή περιοχές και το DVB-C ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με ορισμένους παρόχους υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.

6.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Η ποιότητα λήψης της τηλεόρασης ενδέχεται να επηρεαστεί λόγω των διαφορών στη μέθοδο μετάδοσης μεταξύ των χωρών. Ελέγξτε μέσω του τοπικού εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου της SAMSUNG ή του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung αν η απόδοση της τηλεόρασης μπορεί να βελτιωθεί με την επαναδιαμόρφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης.

Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες

Αποφεύγετε να προβάλλετε στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το λογότυπο κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, το πανοραμικό ή το 4:3 φορμά εικόνας, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.) στην οθόνη. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ειδώλου στην οθόνη LED, το οποίο θα επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να προκληθεί αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:

Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Να προσπαθείτε πάντα να προβάλλετε οποιαδήποτε εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη, χρησιμοποιήστε το μενού μεγέθους εικόνας για την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες τιμές που απαιτούνται για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας, υπερβολικά υψηλές τιμές θα αυξήσουν την πιθανότητα αλλοίωσης της οθόνης.

Να χρησιμοποιείτε συχνά όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και της αλλοίωσης της οθόνης. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης για λεπτομέρειες.

Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση

Τηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε το σωστό εξαερισμό του. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος. Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung

Electronics.

• Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός, λόγω πτώσης του προϊόντος.

Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

Να είστε προσεκτικοί όταν αγγίζετε την τηλεόραση, γιατί κάποια μέρη της μπορεί να είναι ζεστά.

 

Εγκατάσταση με βάση.

Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.

 

10 cm

 

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

 

 

 

10 cm

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής περισυλλογής)

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση απορριμμάτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών απορριμμάτων.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής επιστροφής μπαταριών)

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική επισήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν κατάλληλα, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Οι γλώσσες των χωρών της ομοσπονδίας CIS (Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζακικά) δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το προϊόν, επειδή κατασκευάζεται για πελάτες στην Ε.Ε.

Ελληνικά - 3

Ελληνικά

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 3

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:17