Podržani video formati

Oznaka tipa datoteke

Kontejner

Video kodek

Rezolucija

Broj kadrova u sekundi

Brzina reprodukcije

Audio kodek

(fps)

(Mb/s)

 

 

 

 

 

*.avi / *.mkv

AVI

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x

 

 

 

AC3

MKV

MPEG4 SP/ASP

1920 x 1080

 

30

LPCM

*.asf / *.wmv

ASF

 

ADPCM

 

 

 

 

*.mp4 / *.3gp

MP4

H.264 BP/MP/HP

 

 

 

(IMA, MS)

*.vro / *.mpg

3GP

 

 

 

 

AAC

Motion JPEG

640 x 480

 

8

*.mpeg / *.ts

MOV

6~30

HE-AAC

*.tp / *.trp

FLV

 

 

 

WMA

Window Media Video v9

 

 

*.mov / *.flv

VRO

 

 

 

DD+

 

 

 

 

*.vob / *.svi

VOB

MPEG2

 

 

30

MPEG (MP3)

*.divx

PS

1920 x 1080

 

DTS (Core)

 

 

 

 

 

 

 

TS

MPEG1

 

 

 

G.711(A-Law, μ-Law)

 

 

 

 

 

 

 

*.webm

WebM

VP8

 

 

20

Vorbis

Ostala ograničenja

Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.

Možda neće biti moguće reprodukovati zvuk ili video zapis ako je standardna brzina reprodukcije/broj kadrova sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi u tabeli.

Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti podržana.

Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa plejerom.

Meni može da se prikaže sa zakašnjenjem ako je brzina reprodukcije video zapisa veća od 10 Mb/s.

Video dekoder

Audio dekoder

 

 

• Podržava dekodere do H.264, nivo 4.1 (FMO, ASO i RS nisu podržani).

• WMA 10 Pro ima podršku za najviše 5.1 kanala i profil M2.

• broj kadrova u sekundi:

• Nije podržan WMA zvuk bez gubitka kvaliteta.

- Rezolucija manja od 1280 x 720: maks. 60 kadrova

• Vorbis podržava najviše 2 kanala.

- Rezolucija veća od 1280 x 720: maks. 30 kadrova

• DD+ podržava do 5.1-kanalnog zvuka.

 

• VC1 AP L4 nije podržan.

 

• Dekoder GMC 2 i njegove novije verzije nisu podržane.

 

 

 

Podržani formati titlova

• Spoljni

Naziv

Oznaka tipa datoteke

 

 

MPEG-4 timed text

.ttxt

 

 

SAMI

.smi

 

 

SubRip

.srt

 

 

SubViewer

.sub

 

 

Micro DVD

.sub ili .txt

 

 

SubStation Alpha

.ssa

 

 

Advanced SubStation Alpha

.ass

 

 

Powerdivx

.psb

 

 

• Unutrašnji

Naziv

Kontejner

Format

Xsub

AVI

Format slike

 

 

 

SubStation Alpha

MKV

Tekstualni format

 

 

 

Advanced SubStation Alpha

MKV

Tekstualni format

 

 

 

SubRip

MKV

Tekstualni format

 

 

 

MPEG-4 Timed text

MP4

Tekstualni format

 

 

 

Podržani formati fotografija

Oznaka tipa datoteke

Tip

Rezolucija

*.jpg

JPEG

15360 X 8640

*.jpeg

 

 

 

 

 

*.bmp

BMP

4096 X 4096

 

 

 

*.mpo

MPO

15360 X 8640

 

 

 

Datoteke tipa MPO ne podržavaju funkcije „Zum“, „Okreni“ i „Prikaz prezentacije“.

Podržani muzički formati

Oznaka tipa datoteke

Tip

Kodek

Napomena

*.mp3

MPEG

MPEG1 Audio Layer 3

 

 

 

 

 

*.m4a

 

 

 

*.mpa

MPEG4

AAC

 

*.aac

 

 

 

 

 

 

 

*.flac

FLAC

FLAC

Podržava najviše 2 kanala.

 

 

 

 

*.ogg

OGG

Vorbis

Podržava najviše 2 kanala.

 

 

 

 

 

 

 

WMA 10 Pro ima podršku za najviše 5.1

*.wma

WMA

WMA

kanala i profil M2. (Nije podržan WMA

 

 

 

zvuk bez gubitka kvaliteta.)

 

 

 

 

*.wav

wav

wav

 

 

 

 

 

*.mid

midi

midi

tip 0 i tip 1

*.midi

 

 

 

 

 

 

 

Srpski - 16

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 16

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:49