Vstavitev v režo COMMON INTERFACE (reža za kartico za gledanje televizije)

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

• Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".

• V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.

• Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže

• Slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam

 

kanalov posodobljen.

 

OPOMBA

 

"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.

"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.

"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.

Mesto reže COMMON INTERFACE se lahko razlikuje glede na model.

"KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.

Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Začetna nastavitev

Pri prvem vklopu televizorja si lahko pri konfiguraciji osnovnih nastavitev pomagate z zaporedjem pozivov. Pritisnite gumb POWERP. Nastavitev je na voljo samo, če je vir nastavljen na televizor.

Če pred namestitvijo priključite katerikoli napravo na HDMI IN 1(STB), se Vir kanalov samodejno preklopi na možnost Digitalni pretvornik. Če ne želite izbrati možnosti Digitalni pretvornik, izberite možnost Antena.

Za ponastavitev te funkcije ...

Izberite Sistem - Nastavitev (začetna nastavitev). Vnesite 4-mestno številko PIN. Privzeta koda PIN je "0-0-0-0". Če želite številko PIN spremeniti, uporabite funkcijo Spremeni PIN..

Doma znova izvedite Nastavitev (MENU → Sistem), čeprav ste to storili že v trgovini.

Če kodo PIN pozabite, v stanju pripravljenosti pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer jo boste ponastavili na "0-0-0-0": MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (vklop).

Spreminjanje vhodnega vira

Vir

TV / Ext. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component

Za izbiro televizorja ali drugih zunanjih vhodnih virov, ki so povezani s televizorjem, na primer predvajalnika DVD/Blu-Ray/satelitskega sprejemnika.

Pritisnite gumb SOURCE. Na prikazanem seznamu Vir so označeni povezani vhodi.

Vstup PC(D-Sub) nie je podporovaný. Če želite na televizor povezati računalnik, lahko kabel HDMI-DVI priključite na vrata HDMI IN 2(DVI) na televizorju.

Ext. je vedno aktiviran. Pritisnite gumb TOOLS.

Uredi ime.

Nastavite lahko želeno ime za zunanji vhodni vir.

––Če računalnik povežete na vrata HDMI IN 2(DVI) s kablom HDMI, morate televizor nastaviti na način PC v možnosti Uredi ime..

––Če računalnik povežete na vrata HDMI IN 2(DVI) s kablom HDMI in DVI, morate televizor nastaviti na način DVI PC v možnosti Uredi ime..

––Če napravo AV povežete na vrata HDMI IN 2(DVI) s kablom HDMI in DVI, morate televizor nastaviti na način Naprave DVI v možnosti Uredi ime..

Informacije

Za ogled podrobnih informacij o povezani zunanji napravi.

Slovenščina - 7

Slovenščina

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:28