Dodatne informacije o korištenju uputa u elektronskom obliku (str. 8)

Slike i crteži navedeni u ovim uputama za korisnike su informativni i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije uređaja mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Važne informacije o jamstvu koje se tiču formata prikaza na televizoru

1. Funkcije koje se odnose na digitalnu televiziju (DVB) dostupne su samo u državama/područjima u kojima se emitira digitalni zemaljski signal DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) ili u kojima postoji pristup kompatibilnoj usluzi kabelske televizije DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC). Od lokalnog distributera zatražite informacije o mogućnosti primanja DVB-T ili DVB-C signala.

2. DVB-T je DVB europski konzorcijski standard za emitiranje digitalnog zemaljskog televizijskog signala, a DVB-C je standard za emitiranje digitalne televizije putem kabela. Međutim, neke značajke, kao što su EPG (Electric Programme Guide - elektronski programski vodič), VOD (Video on Demand - video na zahtjev) itd., nisu uključene u ovu specifikaciju. Dakle, u ovom trenutku ih ne podržavamo.

3. Iako ovaj televizor udovoljava posljednjim DVB-T i DVB-C standardima [kolovoz, 2008.], kompatibilnost s budućim standardima DVB-T digitalnog zemaljskog emitiranja i DVB-C digitalnog kabelskog emitiranja ne može se jamčiti.

4. Ovisno o državi/području u kojem se ovaj televizor koristi, neki davatelji usluga kabelske televizije takvu uslugu mogu dodatno naplatiti te ćete možda morati pristati na njihove uvjete poslovanja.

5. Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim državama ili područjima, a DVB-C možda neće ispravno raditi kod nekih davatelja usluge kabelske televizije.

6. Dodatne informacije možete dobiti ako se obratite u centar za korisničku podršku tvrtke Samsung.

Razlike u načinu emitiranja u različitim državama mogu utjecati na kvalitetu prijema signala na televizoru. Radne karakteristike televizora provjerite kod lokalnog ovlaštenog distributera tvrtke SAMSUNG ili u centru za korisničku podršku tvrtke Samsung provjerite mogu li se poboljšati ponovnim konfiguriranjem postavki televizora.

Upozorenje o prikazivanju statičnih slika

Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u .jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno prikazivanje statične slike može uzrokovati stvaranje zaostalih slika na LED zaslonu, što utječe na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:

Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.

Svaku sliku uvijek pokušajte prikazati na cijelom zaslonu, to možete postići odabirom odgovarajuće opcije u izborniku za veličinu slike.

Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike, uz izuzetno visoke vrijednosti veća je mogućnost da će doći do zaostajanja slike.

Redovito upotrebljavajte značajke televizora koje smanjuju zadržavanje slike i "urezivanje slike", detalje potražite u odgovarajućem odjeljku korisničkog priručnika.

Osiguravanje prostora za montiranje

Ostavite traženu udaljenost između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi) kako biste osigurali pravilno prozračivanje. Nepoštivanje ovog zahtjeva može uzrokovati požar ili probleme s uređajem zbog povećanja unutarnje temperature uređaja. Prilikom korištenja postolja ili zidnog nosača koristite samo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics.

Ako koristite dijelove drugih proizvođača može doći do problema s uređajem ili ozljeda zbog pada uređaja. Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Budite pažljivi prilikom dodirivanja televizora jer neki njegovi dijelovi mogu biti vrući.

 

Montiranje s postoljem.

 

Montiranje sa zidnim nosačem.

 

10 cm

 

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

 

 

 

10 cm

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš. Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Ovaj proizvod nema podršku za CIS jezike (ruski, ukrajinski, kazaški) jer je proizveden za kupce na području EU.

Hrvatski

Hrvatski - 3

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 3

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:51