Поврзување

Поврзување со HDMI

Set top Box уред / BD плеер / PC

HDMI OUT

DVI OUT

 

 

 

 

Поврзување со AV кабли

Поврзување со компонентни кабли

 

 

 

 

BD плеер

 

 

BD плеер

AUDIO OUT VIDEO OUT

AUDIO OUT COMPONENT OUT

R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

PR PB Y

 

Аудио

поврзување

Странична ТВ плоча

USB

 

 

USB

 

 

(5V 0.5A)

 

 

HDMI IN 1

(STB)

COMMON INTERFACE

OPTICAL

R

R

HDMI IN 2 (DVI)

AUDIO

COMPONENT

/ AV IN

EXT (RGB)

W YR W R B G

 

 

 

 

 

 

Приклучок со можност

 

 

R

W

R B

G

за истовремено

W

Y

приклучување на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компонентни и AV

 

 

 

 

 

 

приклучоци.

Поврзување на

DIGITALслушалки

AUDIO OUT

(OPTICAL)

VIDEO

DC 14V

AIR/CABLE

ANT IN

Влез за напојување (UE19F4000 / UE22F5000)

VHF/UHF антена

или

Влез за напојување

(UE28F4000)

EXT

VCR или DVD

Задна ТВ плоча

Позицијата на приклучокот може да биде различна, во зависност од моделот.

Кабел

Поврзување со SCART

ЗАБЕЛЕШКА

Нема влезни приклучоци за D-Sub за компјутер и PC/DVI AUDIO IN.

Поврзувањето со HDMI кабел може да не биде поддржано, во зависност од компјутерот.

Ако приклучите DVI кон HDMI кабел на приклучокот HDMI IN 2 (DVI), звукот нема да се репродуцира.

За поврзување на set-top box уред со помош на HDMI кабел, строго препорачуваме да го приклучите кабелот во приклучокот HDMI IN 1(STB).

Приклучокот за слушалки поддржува само приклучок од тип со 3 проводници (TRS).

Нема поддршка за поврзување на HDD (хард диск) преку USB.

Македонски- 6

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 6

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:02