Povezivanje na COMMON INTERFACE otvor (otvor za karticu za gledanje televizije)

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate da ubacite „CI ili CI+ KARTICU“.

• Ako ne ubacite „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.

• Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.

• Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se

• Slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala

 

ažurirana.

 

NAPOMENA

 

„CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.

Prilikom vađenja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.

Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.

Položaj COMMON INTERFACE otvora može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Upotreba „CI ili CI+ KARTICA“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.

Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.

Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

Početno podešavanje

Kada prvi put uključite televizor, niz poruka na ekranu će vam pomoći da podesite osnovne postavke. Pritisnite dugme POWERP. Opcija Podešavanje dostupna je samo kada je spoljni izvor podešen na TV.

Ako povežete bilo koji uređaj na HDMI IN 1(STB) priključak pre početka instalacije, Vrsta kanala biće automatski promenjen u Digitalni prijemnik. Ako ne želite da izaberete Digitalni prijemnik, izaberite opciju Antena.

Ako želite da resetujete ovu funkciju...

Izaberite Sistem - Podešavanje (početno podešavanje). Unesite četvorocifreni PIN kôd. Podrazumevani PIN kôd je „0-0-0-0“. PIN kôd možete da promenite pomoću funkcije Promena PIN-a.

Nakon što obavite Podešavanje (MENU → Sistem) u prodavnici, ponovo ga obavite i kod kuće.

Ako zaboravite PIN kôd, pritiskajte dugmad na daljinskom upravljaču sledećim redosledom u stanju mirovanja da biste resetovali PIN na „0-0-0-0“: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (uključeno)

Promena izvora signala

Spoljni izvor

TV / Spoljni / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Komponenta

Služi za izbor TV signala ili drugog izvora signala, poput DVD plejera / Blu-ray plejera / kablovskog uređaja / STB satelitskog prijemnika, koji je povezan na televizor.

Pritisnite dugme SOURCE. Povezani izvori signala biće istaknuti u prikazanoj listi Spoljni izvor.

PC(D-Sub) ulaz nije podržan. Ako želite da povežete računar sa televizorom, možete da uključite HDMI-na-DVI kabl u priključak HDMI IN 2(DVI) na televizoru.

Spoljni uvek ostaje aktivan. Pritisnite dugme TOOLS.

Promeni ime

Možete da podesite naziv spoljnog izvora signala po želji.

––Prilikom povezivanja računara na priključak HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI kabla, trebalo bi da televizor podesite na režim PC u meniju Promeni ime.

––Prilikom povezivanja računara na priključak HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI-na-DVI kabla, trebalo bi da televizor podesite na režim DVI PC u meniju Promeni ime.

––Prilikom povezivanja AV uređaja na priključak HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI-na-DVI kabla, trebalo bi da televizor podesite na režim DVI uređaji u meniju Promeni ime.

Informacije

Možete da prikažete detaljne informacije o povezanom spoljnom uređaju.

Srpski

Srpski - 7

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:45