Lista funkcija

Media Play

Pomoću ove funkcije možete da reprodukujete muzičke datoteke, fotografije i video zapise sa USB uređaja.

e-Manual

Omogućava čitanje kompletnog priručnika na ekranu. (str. 8)

Dodatni pribor

Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu. Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Kablove koji se ne isporučuju sa proizvodom moguće je kupiti odvojeno.

[[OPREZ: BEZBEDNO PRIKLJUČITE KAKO NE BI DOŠLO DO ISKLJUČIVANJA IZ UREĐAJA

• Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)

Kabl za napajanje

Garantni list / Regulatorni priručnik

AC/DC adapter (za modele sa dijagonalom 19" ili

Uputstvo za upotrebu

 

 

22")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator kablova

Sastavljanje organizatora kablova

Administrativna nadoknada može da bude naplaćena u sledećim slučajevima:

(a)Inženjer je izašao na teren na vaš zahtev i nije pronašao kvar na proizvodu (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik);

(b)Vi donesete uređaj u servisni centar i ne bude otkriven kvar na njemu

(tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik);

Iznos takve administrativne nadoknade biće vam saopšten pre preduzimanja bilo kakvih koraka ili dolaska inženjera na zahtev.

Korišćenje kontrolera televizora (taster na tabli)

Kontroler televizora, malo dugme nalik džojstiku sa zadnje desne strane televizora, služi za upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.

Možda neće biti dostupne neke funkcije koje zahtevaju PIN kôd.

Boja i oblik uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Izlazak iz menija ako pritisnete upravljač i zadržite duže od jedne sekunde.

Kada koristite strelice na daljinskom upravljaču za kretanje nagore/nadole/nalevo/nadesno, vodite računa da prethodno ne ne pritisnete dugme ka unutra. Ako prvo pritisnete dugme ka unutra, nećete moći da se krećete nagore/ nadole/nalevo/nadesno.

Izbor funkcije Media Play

Izbor funkcije Meni

Izbor opcije Spoljni

 

izvor

Nazad

 

Isključi

 

Meni sa funkcijama

 

 

Upravljač za televizor

Senzor za daljinski upravljač

Slika se nalazi na prednjoj strani

televizora.

 

Režim mirovanja

Nemojte da ostavljate televizor u stanju mirovanja duže vreme (na primer, kada odete na odmor). Televizor troši malu količinu električne energije i kada isključite dugme za napajanje. Najbolje je da isključite kabl za napajanje.

Srpski - 4

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 4

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:43