Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fi zično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

Poiščite ikono “K” na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone “K”.

Položaj in barva se lahko razlikujeta, odvisno od modela.

<Izbirno>

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1.Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.

2.Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.

3.Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku.

4.Zaklenite zaklep.

To so splošna navodila. Za natančna navodila si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.

Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

Shranjevanje in vzdrževanje

Če ste odstranili nalepko s televizijskega zaslona, pred gledanjem televizije odstranite ostanke nalepke z zaslona.

Med čiščenjem se lahko opraska zunanjost in zaslon izdelka. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanjost in zaslon previdno obrišite z mehko krpo.

Vode ne škropite neposredno po izdelku. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.

Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode. Ne uporabljajte vnetljivih tekočin (npr. benzola ali redčil) ali čistilnih sredstev.

Previdnostno opozorilo za pokrov

za televizorje LED serije 4

PREVIDNO: Pokrov vtičnic je namenjen samo usposobljenemu servisnemu osebju. Da zmanjšate nevarnost električnega udara ali požara, pokrova vtičnic ne uporabljajte, razen če ste za to usposobljeni.

Hrbtna plošča televizorja

Pokrov

Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Slovenščina - 14

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 14

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:31