Način pregledavanja uputa u elektronskom obliku

E-MANUAL

Upute o značajkama televizora možete pronaći u značajci e-Manual u vašem televizoru. Za korištenje te značajke

pritisnite gumb E-MANUALna daljinskom upravljaču. Pomaknite pokazivač pomoću gumba za kretanje gore/dolje/

 

 

desno/lijevo kako biste istaknuli kategoriju, a zatim i temu, te potom pritisnite gumb ENTERE. e-Manual prikazuju

 

stranicu koju želite vidjeti.

Moguć je i pristup putem izbornika:

OO MENUm→ Podrška → e-ManualENTERE

Za povratak u glavni izbornik uputa u e-Manual pritisnite gumb E-MANUALna daljinskom upravljaču.

Prikaz na zaslonu

Videozapis koji se trenutno prikazuje, TV program itd.

Osnovne funkcije

Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike

Podešavanje postavki slike

Izmjena mogućnosti slike

Promjena zadanog načina rada zvuka

Podešavanje postavki zvuka

}Indeks EUlaz eIzlaz

Popis kategorija. Pritisnite gumb ◄ ili ► kako biste odabrali željenu kategoriju.

Prikaz popisa podizbornika. Pritišćite gumbe sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste pomaknuli pokazivač. Pritisnite gumb ENTEREkako biste odabrali onaj podizbornik koji želite.

Operacijski gumbi

}Indeks: Prikaz zaslona indeksa.

EUlaz: Odabir kategorije ili podizbornika.

eIzlaz: Izlaz iz uputa u e-Manual. <Pregled sadržaja>

aPokušajte: Prikaz zaslona izbornika koji odgovara temi. Za povratak na glavni zaslon za e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.

bPočetna: Prelazak na početni zaslon za e-Manual.

LStranica: Prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.

{Zoom: Povećavanje zaslona.

––Pritisnite gumb {(Zoom) kako biste povećali prikaz na zaslonu. Kroz povećani se zaslon možete kretati uz pomoć gumba ▲ ili ▼. Za vraćanje zaslona na njegovu normalnu veličinu, pritisnite gumb

RETURN.

Kretanje između teme u uputama u elektronskom obliku i odgovarajućih zaslona izbornika.

Ova funkcija nije omogućena u nekim izbornicima.

Funkciju Pokušajte ne možete koristiti ako izbornik nije aktiviran.

 

Način 1

 

Način 2

 

 

 

 

1.

Želite li koristiti izbornik koji odgovara temi iz značajke e-Manual, pritisnite

1.

Pritisnite gumb ENTEREkad se prikaže tema. “Želite li ovo izvršiti?”

 

crveni gumb za odabir opcije Pokušajte.

 

je poruka koja će se pojaviti. Odaberite Da, a zatim pritisnite gumb

2.

Za povratak na glavni zaslon za e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.

 

ENTERE. Pojavljuje se prozor zaslonskog prikaza.

 

 

2.

Za povratak na glavni zaslon za e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.

 

 

 

 

Traženje teme na stranici indeksa

Ova funkcija možda nije podržana, ovisno o jeziku.

1.Ako želite potražiti ključnu riječ, pritisnite plavi gumb kako biste odabrali Indeks.

2.Pritisnite gumb ◄ ili ► za odabir željenog redoslijeda znakova.

3.Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali ključnu riječ koju želite potražiti, a zatim pritisnite gumb ENTERE.

4.Sada možete pregledati odgovarajući zaslon uputa u elektronskom obliku. Za zatvaranje zaslona Indeks pritisnite gumb RETURN.

Hrvatski - 8

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 8

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:54