Postavljanje zidnog nosača

Komplet za montažu na zid (prodaje se odvojeno) omogućava postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid. Prilikom postavljanja nosača za montažu na zid obratite se stručnom licu. Ne preporučuje se da to radite sami.

Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor na zid.

Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)

Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor već se odvojeno prodaje.

Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. U slučaju pričvršćivanja na neki drugi građevinski materijal, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga montirate na plafon ili zid sa kosinom, može da padne i izazove ozbiljne telesne povrede.

NAPOMENA

Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.

Prilikom kupovine našeg kompleta za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i sve delove potrebne za sklapanje.

Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje.

Nemojte koristiti zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.

Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje, dužina zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija proizvođača.

Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti ili prouzrokovati pad uređaja, što opet može dovesti do telesnih povreda. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.

Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.

Pri postavljanju ovog televizora, vodite računa da nagib ne bude veći od 15 stepeni.

inči

VESA spec. (A * B)

Standardni

Količina

zavrtanj

 

 

 

19~22

75 X 75

M4

 

 

 

 

26~28

100 X 100

4

 

 

 

 

32~42

200 X 200

M8

 

 

 

 

46~60

400 X 400

 

 

 

 

 

 

 

Komplet za montažu na zid nemojte da instalirate dok je televizor uključen. U tom slučaju se izlažete opasnosti od strujnog udara.

Pričvršćivanje televizora za zid

Pažnja: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju, jer to može da dovede do prevrtanja televizora i ozbiljnih telesnih povreda, pa čak i smrtnog ishoda. Pratite sve bezbednosne mere predostrožnosti navedene na listu sa bezbednosnim uputstvima koji ste dobili u kompletu. Radi dodatne bezbednosti, instalirajte uređaj protiv pada na sledeći način.

Da biste sprečili pad televizora

Zid

Boja i oblik uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

1.Stavite zavrtnje u držače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su zavrtnji pravilno pričvršćeni za zid.

Možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što

su tiplovi, u zavisnosti od tipa zida.

Pošto se potrebni držači, zavrtnji i žica ne dobijaju u kompletu, kupite ih odvojeno.

2.Skinite zavrtnje sa središta zadnje strane televizora, stavite ih u držače, a zatim opet pritegnite zavrtnje na televizor.

3.Jakom žicom povežite držače koji su pričvršćeni na TV i držače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.

NAPOMENA

Instalirajte televizor blizu zida, tako da ne može da padne unazad.

Bezbedno povezivanje žicom podrazumeva da držači na zidu budu u istom nivou ili niže od držača na televizoru.

Odvežite žicu pre pomeranja televizora.

4.Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da veze nisu popustile i da nisu pohabane. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.

Srpski

Srpski - 13

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 13

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:47