COMMON INTERFACE nyílás használata (Tévénézés dekóderkártya segítségével)

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a „CI vagy CI+ CARD” kártyát.

• Ha nem helyezi be a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, bizonyos csatornáknál a „Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.

• Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a „CI vagy CI+ CARD” kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

• Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a

• A kép az adott modelltől függően eltérő lehet.

csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.

 

MEGJEGYZÉS

A „CI vagy CI+ CARD” kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.

Eltávolításkor óvatosan húzza ki a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.

A „CI vagy CI+ CARD” kártyát a kártyán jelzett irányba helyezze be.

A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése típustól függően eltérő lehet.

A „CI vagy CI+ CARD” bizonyos országokban és régiókban nem támogatott. Tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez.

Ha problémák merülnének fel, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Helyezze be az aktuális antennabeállításokat támogató „CI vagy CI+ CARD” kártyát. Előfordulhat, hogy a kép torz vagy nem jelenik meg.

Kezdeti beállítás

A tv-készülék legelső bekapcsolásakor a képernyőn egymás után megjelenő utasítások segítik az alapbeállítások elvégzését. Nyomja meg a POWERPgombot. A Beállítás funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a Forrás beállítása TV.

Ha a telepítés előtt csatlakoztat egy eszközt a HDMI IN 1(STB) porthoz, a Csatorna forrásának típusa automatikusan Set-top boxra vált. Ha nem szeretné a Set-top boxot választani, válassza az Antenna lehetőséget.

Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...

Válassza a Rendszer - Beállítás (Kezdeti beállítás) lehetőséget. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. Az alapértelmezett PIN kód a „0-0-0- 0”. A PIN kód megváltoztatásához használja a PIN módosítása funkciót.

A Beállítás ismét el kell végeznie (MENU → Rendszer) otthon, annak ellenére, hogy a beállítás az üzletben már megtörtént.

Ha elfelejtette a PIN kódot, a kód „0-0-0-0” értékre történő visszaállításához készenléti üzemmódban nyomja le a távirányító alábbi gombjait a következő sorrendben: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (be)

A bemeneti forrás módosítása

Forrás

TV / Külső / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Komponens

A TV vagy egyéb, a TV-hez kapcsolódó külső bemeneti forrás, pl. DVD- / Blu-ray-lejátszó, kábeltelevíziós egység vagy műholdvevő beltéri egység kiválasztása.

Nyomja meg a SOURCE gombot. A megjelenő Forrás listában kiemelve szerepelnek a csatlakoztatott bemenetek.

A PC(D-Sub) bemenet nem támogatott. Ha számítógépet szeretne csatlakoztatni a tv-készülékhez, a HDMI–DVI kábelt csatlakoztathatja a tv-készülék HDMI IN 2 (DVI) portjához.

A Külső lehetőség mindig aktív marad. Nyomja meg a TOOLS gombot.

Névszerkesztés

A külső bemeneti forrásoknak tetszőleges nevet adhat.

––Ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a számítógépet a HDMI IN 2(DVI) porthoz, akkor a tv-készüléket PC módra kell átállítani a Névszerkesztés opciónál.

––Ha HDMI-DVI kábellel csatlakoztatja a számítógépet a HDMI IN 2(DVI) porthoz, akkor a tv-készüléket DVI PC módra kell átállítani a Névszerkesztés opciónál.

––Ha HDMI-DVI kábellel csatlakoztat AV-eszközt a HDMI IN 2(DVI) porthoz, akkor a tv-készüléket DVI-eszközök módra kell átállítani a Névszerkesztés opciónál.

Információ

A csatlakoztatott külső eszközre vonatkozó részletes információk megtekintése.

Magyar

Magyar - 7

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:37