10 cm
Megfelelő hulladékkezelés (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladékbegyűjtési rendszerrel rendelkező egyéb európai országokban.)
Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban, a tartozékokon vagy azok útmutatójában azt jelenti, hogy a készüléket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel) élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében különítse el a terméket és tartozékait a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról az anyagok fenntartható újrahasználása céljából. A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készüléknek és tartozékainak a környezet szempontjából biztonságos újrahasznosítási helyéről és módjáról. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződésben rögzített feltételeket. A készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A termékben lévő elemek helyes leselejtezése
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített elembegyűjtési rendszerrel rendelkező egyéb európai országokban.)
Ha ez a jelzés látható az elemen, a használati útmutatón vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén az elem nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel szerepel valahol, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen elemek nem megfelelő leselejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.
A termék nem rendelkezik a FÁK területén használható (orosz, ukrán vagy kazah nyelvű) menüvel, mivel az EU területén élők számára készült.
Magyar - 3
10 cm
10 cm
Felszerelés falikonzolra.
Felszerelés állványra.

További információk az elektronikus útmutató használatáról (8. oldal)

A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék megjelenésétől. A termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Jótállással kapcsolatos fontos információ a televíziós formátumok megtekintésére

vonatkozóan

1. A digitális televízióhoz (DVB) kapcsolódó funkciók csak azokban az országokban, illetve régiókban elérhetők, ahol DVB-T (MPEG2 és MPEG4 AVC) digitális földi jeleket sugároznak, illetve elérhető a kompatibilis DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AAC) kábeltelevízió-szolgáltatás. A DVB-T vagy DVB-C jelek vételének lehetőségét illetően tájékozódjon a helyi szolgáltatónál.

2. A DVB-T nem más, mint az európai konzorciumnak a földfelszíni digitális televíziós műsorszórásra vonatkozó szabványa, a DVB-C pedig a kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabvány. Azonban ebben a specifikációban nem szerepel néhány megkülönböztetett funkció, például az EPG (elektronikus műsorújság), a VOD (igény szerinti videoszolgáltatás) stb. Így ezek a funkciók jelenleg nem használhatók.

3. Jóllehet ez a tv-készülék megfelel a legújabb DVB-T és DVB-C szabványoknak [2008. augusztus], nem garantált, hogy a jövőben is meg fog felelni a mindenkori DVB-T földi digitális és a DVB-C kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabványoknak.

4. Attól függően, hogy mely országban, illetve régióban használják a tv-készüléket, bizonyos kábeltelevízió-szolgáltatók külön díjat számolhatnak fel ezért a szolgáltatásért, az előfizetőnek pedig szerződést kell kötnie a szolgáltatóval.

5. Előfordulhat, hogy bizonyos digitális televízióval kapcsolatos funkciók egyes országokban vagy régiókban nem érhetők el, és hogy a DVB-C bizonyos kábelszolgáltatók esetén nem működik megfelelően.

6. Amennyiben további információra van szüksége, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálattal.

A tv-készülék vételi minőségét befolyásolhatják az egyes országok műsorszórási eljárásai között tapasztalható eltérések. A tv-készülék teljesítményével kapcsolatban forduljon a legközelebbi SAMSUNG forgalmazóhoz vagy a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához, hogy megtudhassa, lehet-e azon javítani a tv-készülék beállításainak újrakonfigurálásával.

Állóképre vonatkozó figyelmeztetés

Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy állókép elemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3 képformátum, tőzsdei információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Ugyanazon állókép folyamatos megjelenítése szellemképeket okozhat a LED-képernyőn, rontva a képminőséget. Ha szeretné csökkenteni ennek mértékét, kérjük, tartsa be az alábbi javaslatokat:

Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.

Mindig teljes képernyőn próbálja meg megjeleníteni a képeket, a Képméret menü segítségével válassza ki a legjobb elérhető lehetőséget.

Csökkentse a fényerőt és a kontrasztot a minimálisan szükséges értékre a kívánt képminőség elérése érdekében. A nagyon magas értékek növelik a képernyőbeégés esélyét.

Rendszeresen használja a TV összes olyan funkcióját, amely mérsékli a képernyőbeégést és a képernyő kiégését. A részleteket lásd a Használati útmutató megfelelő fejezetében.

Felszerelési távolság

Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.

Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a megemelkedő belső hőmérséklet miatt. Állvány vagy falikonzol használata esetén csak a Samsung Electronics termékeit használja.

Más gyártó alkatrészeinek használata a készülék meghibásodásához vagy a készülék leesésének következtében személyi sérüléshez vezethet. A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.

Óvatosan érjen a tv-készülékhez, mert egyes részei forrók lehetnek.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Magyar

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 3

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:34