Ogled daljinskega upravljalnika

To je poseben daljinski upravljalnik za slabovidne; gumbi Power, Channel in Volume so opremljeni z Braillovo pisavo.

Za vklop in izklop televizorja.

Izberete lahko Teletekst VKLOPLJEN, Dvojno, Mešano ali IZKLOPLJENO.

Za prilagajanje glasnosti.

za prikaz glavnega menija na zaslonu.

Prikaz možnosti Media Play.

Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.

Za izbiro elementov menija na zaslonu in spreminjanje vrednosti v meniju.

Za vrnitev na prejšnji meni.

E-MANUAL: prikaže e-priročnik. (8. str.) P.SIZE: izbira velikosti slike.

AD/SUBT.: za izbiro zvočnega opisa. (ni na voljo povsod)/prikaz digitalnih podpisov.

Za prikaz in izbiro razpoložljivih video virov.

Pritisnite za neposreden dostop do kanalov.

Vrnitev na prejšnji kanal.

Za začasen izklop zvoka.

Za spreminjanje kanalov.

Za prikaz seznamov kanalov na zaslonu.

MEDIA.P

Za prikaz EPG (elektronski programski vodnik).

 

Za prikaz informacij na televizijskem zaslonu.

 

 

 

 

Izhod iz menija.

A

B

C

D

Te gumbe uporabite v skladu z navodili na zaslonu.

E-MANUAL

P.SIZE

AD/SUBT.

 

 

 

 

 

 

Te gumbe uporabljajte v posameznih funkcijah.

 

 

 

 

Za podrobnosti si oglejte elektronski priročnik.

Slovenščina

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

Slovenščina - 5

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 5

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:27