Монтирање на ѕидниот носач

Комплетите со ѕиден носач (се продаваат одделно) ви овозможуваат да го монтирате телевизорот на ѕид. За детални информации околу инсталирањето на ѕидниот носач, погледнете ги инструкциите кои се испорачуваат со ѕидниот носач. За помош при инсталирањето на ѕидниот носач, обратете се до техничко лице. Не Ви препорачуваме да го направите сами.

Компанијата Samsung Electronics не е одговорна за оштетувањата на производот или повредите кај вас или другите лица, доколку се одлучите сами да го монтирате телевизорот.

Спецификации на комплетот со ѕиден носач (VESA)Комплетот со ѕиден носач не се испорачува, но се продава одделно.

Инсталирајте го вашиот ѕиден носач на цврст ѕид кој е поставен нормално на подот. Кога го прицврстувате за подлоги од друг вид градежен материјал, ве молиме обратете се до најблискиот дистрибутер. Доколку се инсталира на таван или ѕид кој е косо поставен, може да предизвика сериозни повреди.

ЗАБЕЛЕШКА

Стандардните димензии за ѕидните носачи се прикажани во табелата подолу.

При купувањето на нашиот ѕиден носач, обезбедено е детално упатство за инсталирање и сите останати делови потребни при монтажата.

Не употребувајте завртки кои не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки.

Не употребувајте шрафови подолги од стандардните, бидејќи можат да ја оштетат внатрешноста на телевизорот.

За ѕидните носачи кои не се во согласност со VESA стандардите за спецификација на шрафовите, должината на шрафовите може да се разликува во зависност од конкретната спецификација.

Не ги прицврстувајте завртките премногу, бидејќи производот може да се оштети или, пак, да падне и да ве повреди. Компанијата Samsung нема да сноси одговорност за овој вид на несреќи.

Компанијата Samsung не одговара за оштетувањата на производот или личните повреди кога се употребуваат ѕидни носачи кои не ги исполнуваат VESA стандардите или спецификациите за монтирање или во случаи кога корисникот не го следи упатството за инсталирање.

Не надминувајте накривување поголемо од 15 степени при монтирање на телевизорот.

инчи

VESA Спец. (A * B)

Стандардни

Количина

завртки

 

 

 

19~22

75 X 75

M4

 

 

 

 

26~28

100 X 100

4

 

 

 

 

32~42

200 X 200

M8

 

 

 

 

46~60

400 X 400

 

 

 

 

 

 

 

Не вршете инсталирање на ѕидниот носач додека телевизорот е вклучен. Може да дојде до повреди како последица на електричен удар.

Безбедносно прицврстување на

телевизорот за ѕид

Внимание: Влечење, туркање или качување врз телевизорот може да предизвика негово паѓање. Особено внимавајте вашите деца да не се држат за телевизорот и да не го дестабилизираат; тоа може да доведе до превртување на телевизорот, резултирајќи со сериозни повреди или смрт. Придржувајте се до сите безбедносни мерки кои се наведени во вклучениот безбедносен леток. За дополнителна стабилност, поставете го безбедносниот систем против паѓање, според следното упатство.

За да избегнете паѓање на телевизорот

Ѕид

Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.

1.Поставете ги завртките во прицврстувачите и цврсто стегнете ги за ѕидот. Проверете дали завртките се цврсто стегнати на ѕидот.

Може да ви бидат потребни дополнителни материјали како типли, во зависност од типот на ѕидот.

Бидејќи потребните прицврстувачи, завртки и жици не се испорачуваат, ве молиме самите да ги набавите дополнително.

2.Извадете ги завртките од централниот дел на задната страна од телевизорот, ставете ги завртките во прицврстувачите и повторно стегнете ги завртките на телевизорот.

3.Поврзете ги прицврстувачите поставени на телевизорот и прицврстувачите поставени на ѕидот со јака жица и потоа силно затегнете ја жицата.

ЗАБЕЛЕШКА

Поставете го телевизорот блиску до ѕидот за да не може да падне наназад.

Безбедно е да ја поврзете жицата така што прицврстувачите поставени на ѕидот се наоѓаат на иста висина или пониско од прицврстувачите поставени на телевизорот.

Извадете ја жицата пред да го преместите телевизорот.

4.Проверете дали сите поврзувања се безбедни. Периодично проверувајте ги поврзувањата заради можно разлабавување и неисправност. Доколку се сомневате во безбедноста на вашето поврзување, обратете се до професионален монтер.

Македонски

Македонски- 13

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 13

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:05