Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια(Διαβάστε την κατάλληλη ενότητα που αντιστοιχεί στα διακριτικά του προϊόντοςSamsung προτού επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το προϊόν).

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.

Αυτό το σύμβολο σάς ενημερώνει ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στο περίβλημα και το πίσω ή το κάτω μέρος παρέχονται για τον απαραίτητο εξαερισμό. Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία αυτής της συσκευής και να την προστατεύσετε από υπερθέρμανση, δεν πρέπει να φράζετε ή να καλύπτετε αυτές τις υποδοχές και τα ανοίγματα.

-Μην καλύπτετε τις υποδοχές και τα ανοίγματα με πανί ή άλλα υλικά.

-Μη φράζετε τις υποδοχές και τα ανοίγματα τοποθετώντας αυτή τη συσκευή σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.

-Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε στενό χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα ενσωματωμένο ντουλάπι, εκτός αν παρέχεται σωστός εξαερισμός.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή επάνω σε καλοριφέρ ή θερμαντική αντίσταση ή σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (βάζα κλπ.) επάνω σε αυτή τη συσκευή, καθώς μπορεί προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή και μην τη τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, νιπτήρα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ.). Αν αυτή η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού καθαρίσετε.

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή όπου διαμένετε, ενδέχεται να υπάρχουν κανονισμοί που απαιτούν τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών με σεβασμό στο περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα τροφοδοτικά περισσότερο από τη χωρητικότητά τους, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Τα καλώδια παροχής ρεύματος θα πρέπει να δρομολογούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα κάποιος να τα πατήσει ή να τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο επάνω τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στο βύσμα, το τροφοδοτικό και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.

Για να προστατέψετε αυτή τη συσκευή από καταιγίδες με κεραυνούς ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε την την κεραία ή το σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών και διακυμάνσεων της τάσης τροφοδοσίας.

Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του τροφοδοτικού, βεβαιωθείτε ότι ο προσδιορισμός τάσης του τροφοδοτικού ταιριάζει με την τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοικτά σημεία αυτής της συσκευής. Διαφορετικά, ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Φροντίστε να ωθήσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να τοποθετηθεί καλά. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το φις από την πρίζα, φροντίστε να συγκρατείτε το φις. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά - συγκεκριμένα, αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύει οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις.

Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα αν η τηλεόραση πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητη ή αν πρόκειται να λείπετε από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά αν θα αφήσετε μόνα στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες).

-Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή φωτιά, επειδή προκαλεί την παραγωγή σπινθήρων και θερμότητας ή τη φθορά της μόνωσης στο καλώδιο ρεύματος.

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πολλή σκόνη, επικρατούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόμια, σταθμούς τρένων κλπ., φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φις και πρίζα.

-Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνο για εξοπλισμό Κατηγορίας l).

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολη.

Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν.

Φυλάξτε τα πρόσθετα εξαρτήματα (μπαταρία κλπ.) σε έναν χώρο που είναι ασφαλής από τα παιδιά.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή σημεία, όπως ένα ράφι που κουνιέται, ένα κεκλιμένο δάπεδο ή ένα σημείο που είναι εκτεθειμένο σε κραδασμούς.

Μη αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην το χτυπάτε. Αν το προϊόν υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Για τον καθαρισμό του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ισχύος και σκουπίστε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα βουτηγμένο σε μικρή ποσότητα νερού. Μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα ή να σβήσει τις ενδείξεις που είναι τυπωμένες στο προϊόν.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάξιμο ή πιτσίλισμα από υγρά.Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Ελληνικά - 2

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 2

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:17