Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva

(Pročitajte odgovarajući odeljak u skladu sa oznakama na vašem Samsung proizvodu

pre nego što započnete instalaciju.)

OPREZ

RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARATI

OPREZ: NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEĐINU) DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. U UNUTRAŠNJOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.

Ovaj simbol ukazuje na to da je prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.

Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija u vezi sa rukovanjem i održavanjem.

Prorezi i otvori na kućištu (na poleđini i sa donje strane) služe za ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog uređaja i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ti prorezi i otvori ni u kom slučaju ne bi trebalo da budu blokirani niti pokriveni.

-Nemojte pokrivati proreze i otvore tkaninom niti drugim materijalima.

-Nemojte blokirati proreze i otvore postavljanjem ovog uređaja na krevet, kauč, tepih ili druge slične površine.

-Ovaj uređaj nemojte postavljati na mesta sa ograničenom količinom prostora, kao što su police za knjige i ugradni ormari, osim u slučaju da je obezbeđena odgovarajuća ventilacija.

Nemojte postavljati ovaj proizvod na radijator ili izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.

Nemojte da stavljate posude sa vodom (vaze itd.) na ovaj uređaj, pošto to može da dovede do požara ili strujnog udara.

Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši niti ga postavljati blizu vode (kade, lavaboa, sudopere, posude za pranje veša, u vlažan podrum, blizu bazena itd.). Ako se ovaj uređaj slučajno pokvasi, odmah isključite napajanje i obratite se ovlašćenom prodavcu. Vodite računa da pre čišćenja isključite kabl za napajanje iz utičnice.

Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda postoje propisi koji zahtevaju odlaganje baterija na odgovarajući način koji doprinosi zaštiti okoline. Informacije o odlaganju i recikliranju potražite od lokalnih nadležnih institucija.

Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove niti adaptere pošto to može da dovede do požara ili strujnog udara.

Kablove za napajanje bi trebalo sprovesti tako da se što više smanji mogućnost gaženja preko njih ili njihovog priklještenja od strane predmeta koji su postavljeni preko njih ili pored njih, a posebnu pažnju bi trebalo obratiti na utikače, adaptere i na mesta na kojima kablovi izlaze iz uređaja.

Da biste zaštitili uređaj od udara groma ili u slučaju da će duže vreme biti bez nadzora ili se neće koristiti, isključite ga iz zidne utičnice i isključite kabl od anetene. Na taj način ćete sprečiti oštećenje uređaja izazvano udarom groma ili promenama napona u mreži.

Pre nego što povežete AC kabl za napajanje na utičnicu sa DC adapterom uverite se da nazivni napon DC adaptera odgovara naponu lokalne električne mreže.

Nikada nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. U suprotnom, može doći do strujnog udara.

Da biste izbegli pojavu strujnog udara, nikada nemojte dodirivati unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog uređaja trebalo bi isključivo da obavlja kvalifikovani serviser.

Kabl za napajanje priključite tako da dobro legne na mesto. Prilikom isključivanja kabla za napajanje iz utičnice vodite računa da držite utikač. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.

Ako uređaj ne radi normalno - konkretno, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris - odmah ga isključite iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.

Obavezno isključite televizor iz zidne utičnice ako ne planirate da ga koristite duže vreme ili ako će duže vreme biti bez nadzora (posebno ako će u blizini boraviti deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom).

-Nagomilavanje prašine može da dovede do strujnog udara, promene napona ili požara usled varničenja ili pregrevanja kabla za napajanje ili propadanja izolacije.

Obavezno se obratite ovlašćenom servisnom centru prilikom instalacije televizora na lokaciji sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mestima gde će neprestano raditi, npr. aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, može da dođe do ozbiljnog oštećenja televizora.

Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.

-Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da isključite iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

Ne dozvoljavajte deci da se kače o proizvod.

Dodatnu opremu (baterije itd.) držite van domašaja dece.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu podlogu, kao što je klimava polica, neravan pod ili mesto na kome ima vibracija.

Pazite da ne ispustite ili udarite proizvod. Ako dođe do oštećenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

Da biste očistili proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice, pa obrišite proizvod blago navlaženom mekom krpom. Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti. U suprotnom, može doći do promene izgleda uređaja ili brisanja natpisa na njemu.

Uređaj ne treba izlagati vodi koja kaplje ili prska.

Nemojte odlagati baterije u vatru.

Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih niti ih pregrevati.

U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.

UPOZORENJE - DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE DALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.

Srpski - 2

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 2

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:42