Priključivanje na sučelje COMMON INTERFACE (utor televizora za dodatne kartice)

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati

kanale koji zahtijevaju plaćanje.

• Ako ne umetnete "CI ili CI+ CARD", neki kanali će prikazivati poruku "Kodirani signal".

• Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice "CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke, prikazat će se kroz 2~3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite

se davatelju usluga.

• Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazuje se poruka • Izgled se može razlikovati ovisno o modelu uređaja. “Ažuriranje dovršeno” koja označava da je popis kanala ažuriran.

NAPOMENA

Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kabelskih usluga.

Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.

Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u smjeru koji je označen na njoj.

Lokacija utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.

Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.

U slučaju problema obratite se davatelju usluge.

Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili se neće vidjeti.

Početno postavljanje

Kada prvi put uključite televizor, niz upita na zaslonu pomoći će vam u konfiguraciji osnovnih postavki. Pritisnite gumb POWERP. Postavljanje je dostupno kada je kao izvor signala postavljen televizor.

Ako prije instalacije bilo koji uređaj povežete na HDMI IN 1(STB), značajka Izvor programa automatski će se postaviti na opciju Dekoder kabelskog signala. Ako ne želite odabrati Dekoder kabelskog signala, odaberite Antena.

Ako želite ponovno postaviti ovu značajku...

Odaberite Sustav - Postavljanje (početno postavljanje). Unesite PIN broj od 4 znamenke. Zadani PIN je "0-0-0-0". Želite li promijeniti PIN, koristite funkciju Promjena PIN-a.

Postavljanje (MENU → Sustav) trebali biste ponoviti i kod kuće, iako je već proveden u trgovini.

Ako zaboravite PIN, u stanju pripravnosti pritišćite gumbe na daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom, čime ćete vratiti PIN na "0-0-0-0": MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (uključeno)

Promjena izvora ulaznog signala

Izvor

TV / Vanjski / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Komponenta

Koristi se za odabir televizora ili drugih vanjskih izvora ulaznog signala povezanih s televizorom, poput DVD uređaja / Blu-Ray uređaja / kabelskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika.

Pritisnite gumb SOURCE. Priključeni izvori ulaznog signala bit će istaknuti na popisu Izvor.

PC(D-Sub) ulaz nije podržan. Želite li s televizorom povezati računalo, možete povezati HDMI na DVI kabel s priključkom HDMI IN 2(DVI) na televizoru.

Način rada Vanjski uvijek ostaje aktiviran. Pritisnite gumb TOOLS.

Uređivanja naziva

Možete proizvoljno odrediti naziv vanjskog ulaznog izvora.

––Kod povezivanja s računalom putem priključka HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI kabela, trebali biste postaviti televizor na način rada PC u izborniku Uređivanja naziva.

––Kod povezivanja s računalom putem priključka HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI-DVI kabela, trebali biste postaviti televizor na način rada DVI PC u izborniku Uređivanja naziva.

––Kod povezivanja s AV uređajem putem HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI-DVI kabela, trebali biste postaviti televizor na način rada DVI uređaji u izborniku Uređivanja naziva.

Informacije

Možete pregledati detaljne informacije o priključenom vanjskom uređaju.

Hrvatski

Hrvatski - 7

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:54