Montaż wspornika ściennego

Elementy wspornika (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie telewizora na ścianie. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wspornika znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu naściennego. Zamontowanie telewizora na ścianie przy użyciu wspornika należy zlecić technikowi. Odradzamy samodzielny montaż.

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu telewizora.

Dane techniczne zestawu do montażu naściennego (VESA)

Zestaw do montażu naściennego jest sprzedawany oddzielnie.

Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych elementach i materiałach należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż na dziurawej lub pochyłej ścianie może doprowadzić do spadku urządzenia i spowodowania obrażeń ciała.

UWAGA

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe rozmiary zestawów do montażu naściennego.

W przypadku zakupienia zestawu do montażu naściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa instrukcja obsługi i wszystkie części niezbędne do montażu.

Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dla śrub.

Nie należy używać wkrętów dłuższych niż standardowe, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie telewizora.

W przypadku wkrętów, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dotyczących śrub, długość wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.

Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić produkt lub doprowadzić do jego upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.

Nie odchylać telewizora w tył o więcej niż 15 stopni.

cale

Dane VESA (A * B)

Standardowy

Liczba

wkręt

 

 

 

19~22

75 x 75

M4

 

 

 

 

26~28

100 x 100

4

 

 

 

 

32~42

200 x 200

M8

 

 

 

 

46~60

400 x 400

 

 

 

 

 

 

 

Nie należy instalować zestawu do montażu naściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała powstałe w wyniku porażenia prądem.

Zabezpieczanie telewizora zawieszonego

na ścianie

Ostrzeżenie: W wyniku szarpania, pchania lub wspinania się na telewizor urządzenie może spaść. W szczególności należy dopilnować, aby dzieci nie wieszały się na telewizorze ani nie powodowały jego destabilizacji. Działania te mogą spowodować spadek telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności zawarte w ulotce dotyczącej bezpieczeństwa.

Uniemożliwienie upadku telewizora

Ściana

Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.

1.Włóż wkręty w zaciski i dokładnie dokręć je do ściany. Upewnij się, że wkręty są bezpiecznie zamontowane w ścianie.

W zależności od rodzaju ściany, konieczne może być

użycie dodatkowych elementów, takich jak kotwiczka. Konieczne zaciski, wkręty i linki nie są dołączone do

zestawu; należy je zakupić osobno.

2.Wyjmij wkręty znajdujące się w tylnej, środkowej części telewizora i umieść je w klamrach, a następnie przykręć je ponownie do telewizora.

3.Połącz zaciski przymocowane do telewizora i zaciski w ścianie za pomocą wytrzymałej linki, którą należy następnie dokładnie związać.

UWAGA

Telewizor należy montować blisko ściany, aby nie spadł w tył.

Najbezpieczniej łączyć zaciski za pomocą linki w taki sposób, by te w ścianie znajdowały się na równi lub poniżej zacisków na telewizorze.

Rozwiąż linkę przed przesunięciem telewizora.

4.Upewnij się, czy wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzaj połączenia co jakiś czas w poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z zawodowym monterem.

Polski

Polski - 13

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 13

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:22