Листа на функции

Media Play

Овозможува репродукција на музички фајлови, слики и филмови зачувани на USB уред.

e-Manual

Овозможува читање на прирачникот на цел екран. (стр. 8)

Дополнителна опрема

Ве молиме проверете дали следните елементи се испорачани со вашиот телевизор. Доколку некои елементи недостасуваат, обратете се до вашиот продавач.

Бојата и обликот на предметите може да се разликуваат во зависност од моделите. Каблите кои не се испорачуваат во пакетот можат да се купат одделно.

[[ВНИМАНИЕ: ВМЕТНЕТЕ ГИ ЦВРСТО ЗА ПОДОЦНА ДА НЕ СЕ ОТКАЧАТ ОД УРЕДОТ

Далечински управувач и батерии (AAA x 2)

Кабел за напојување

Картичка за гаранција / Водич со регулативи

AC/DC адаптер (за модели од 19", 22")

Упатство за корисникот
Држач за кабли

Составување на држачот за кабли

Можно е да ви наплатат дополнително доколку(a)повикате инженер кој ќе утврди дека нема дефект на производот(т.е. во случај кога не сте го прочитале целосно прирачникот за користење)

(b) го донесете уредот во сервисен центар каде што ќе се утврди дека нема дефект на производот (т.е. во случај кога не сте го прочитале целосно прирачникот за користење)

Износот за дополнителната наплата ќе ви биде соопштен пред да започнат со поправката или да ве посетат во домот.

Користење на контролното копче на телевизорот (копче на панелот)

Контролното копче на телевизорот, мало копче во вид на управувачка палка сместено на задната десна страна на телевизорот, ви овозможува да го контролирате телевизорот без далечинскиот управувач.

Некои функции, за кои е потребен PIN код, може да не бидат достапни.

Избирање на функцијата Media Play

Избирање на Избирање на Извор функцијата Мени

Врати

Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.

Со притиснување на контролното копче подолго од 1 секунда може да излезете од менито.

При користење на контролното копче

во насоките нагоре/надолу/лево/ десно, внимавајте да не го притиснете контролното копче навнатре. Ако го притиснете контролното копче навнатре, тоа нема да се придвижи во насоките нагоре/надолу/лево/десно.

Исклучи

Мени за функции

Сензор за далечинскиот управувач

Контролно копче на телевизорот Сликата е нацртана гледајќи ја предната страна на телевизорот.

Режим на подготвеност

Не оставајте го вашиот телевизор подолг период во режим на подготвеност (на пример, додека сте на одмор). Иако копчето за напојување е исклучено, телевизорот користи мало количество на електрична енергија. Најдобро е да го исклучите кабелот за напојување.

Македонски- 4

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 4

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:00