Formatet e mbështetura video

Prapashtesa e skedarit

Kontejneri

Kodeku i videos

Rezolucioni

Shpejtësia e kuadrove

Shpejtësia e biteve

Kodeku i audios

(k/s)

(Mbp/s)

 

 

 

 

 

*.avi / *.mkv

AVI

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x

 

 

 

AC3

MKV

MPEG4 SP/ASP

1920 x 1080

 

30

LPCM

*.asf / *.wmv

ASF

 

ADPCM

 

 

 

 

*.mp4 / *.3gp

MP4

H.264 BP/MP/HP

 

 

 

(IMA, MS)

*.vro / *.mpg

3GP

 

 

 

 

AAC

Motion JPEG

640 x 480

 

8

*.mpeg / *.ts

MOV

6~30

HE-AAC

*.tp / *.trp

FLV

 

 

 

WMA

Window Media Video v9

 

 

*.mov / *.flv

VRO

 

 

 

DD+

 

 

 

 

*.vob / *.svi

VOB

MPEG2

 

 

30

MPEG (MP3)

*.divx

PS

1920 x 1080

 

DTS (Core)

 

 

 

 

 

 

 

TS

MPEG1

 

 

 

G.711(A-Law, μ-Law)

 

 

 

 

 

 

 

*.webm

WebM

VP8

 

 

20

Vorbis

Kufizime të tjera

Përmbajtja e videos nuk do të luhet ose nuk do të luhet saktë, nëse ka gabim në përmbajtje ose në mbajtës.

Zëri ose figura mund të mos funksionojnë nëse përmbajtjet kanë shpejtësi të biteve/kuadrove mbi shpejtësinë e pajtueshme kuadër për sekondë të përmendur në tabelë.

Nëse Tabela e treguesve është gabim, funksioni Seek (Jump) nuk mbështetet.

Disa pajisje USB/kamera dixhitale mund të mos përputhen me lexuesin.

Menyja mund të shfaqet me vonesë në rast se videoja është mbi 10Mbp/s (shpejtësia e bitëve).

Dekoduesi i videos

Dekoduesi i audios

 

 

• Mbështet deri në H.264, niveli 4.1 (FMO/ASO/RS nuk mbështeten.)

• WMA 10 Pro mbështet deri në 5,1-kanalësh dhe profil M2.

• shpejtësia e kuadrove:

• Nuk mbështetet audio WMA pa humbje.

- Poshtë 1280 x 720: 60 kuadro maks.

• Vorbis mbështet deri në 2-kanalësh.

- Mbi 1280 x 720: 30 kuadro maks.

• DD+ mbështet deri në 5.1-kanalësh.

• VC1 AP L4 nuk mbështetet.

 

• GMC 2 ose më i lartë nuk mbështetet.

 

 

 

Formatet e mbështetura të titrave

• E jashtme

Emri

Prapashtesa e skedarit

 

 

MPEG-4 timed text

.ttxt

 

 

SAMI

.smi

 

 

SubRip

.srt

 

 

SubViewer

.sub

 

 

Micro DVD

.sub ose.txt

 

 

SubStation Alpha

.ssa

 

 

Advanced SubStation Alpha

.ass

 

 

Powerdivx

.psb

 

 

• E brendshme

Emri

Kontejneri

Formati

Xsub

AVI

Format figure

 

 

 

SubStation Alpha

MKV

Format teksti

 

 

 

Advanced SubStation Alpha

MKV

Format teksti

 

 

 

SubRip

MKV

Format teksti

 

 

 

MPEG-4 Timed text

MP4

Format teksti

 

 

 

Formatet e mbështetura të fotove

Prapashtesa e skedarit

Lloji

Rezolucioni

*.jpg

JPEG

15360 X 8640

*.jpeg

 

 

 

 

 

*.bmp

BMP

4096 X 4096

 

 

 

*.mpo

MPO

15360 X 8640

 

 

 

Skedari i llojit MPO nuk mbështet funksionet Zmadh, Rrotullo dhe Efekt me diapozitivë.

Formatet e mbështetura të muzikës

Prapashtesa e skedarit

Lloji

Kodeku

Vërejtje

*.mp3

MPEG

MPEG1 Audio Layer 3

 

 

 

 

 

*.m4a

 

 

 

*.mpa

MPEG4

AAC

 

*.aac

 

 

 

 

 

 

 

*.flac

FLAC

FLAC

Mban deri në 2-kanalësh.

 

 

 

 

*.ogg

OGG

Vorbis

Mban deri në 2-kanalësh.

 

 

 

 

 

 

 

WMA 10 Pro mbështet deri në

*.wma

WMA

WMA

5,1-kanalësh dhe profil M2. (Nuk

 

 

 

mbështetet audio WMA pa humbje.)

*.wav

wav

wav

 

 

 

 

 

*.mid

midi

midi

lloj 0 dhe lloj 1

*.midi

 

 

 

 

 

 

 

Shqip- 16

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 16

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:15