Opis pilota

Pilot może być obsługiwany przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim wypukłości w kodzie Braille’a na przyciskach Power, Channel i Volume.

Włączanie i wyłączanie telewizora.

Umożliwia wybór opcji Telegazeta włączona, Podwójny ekran, Mix (Telegazeta i obraz) lub Telegazeta wyłączona.

Pozwala na regulację głośności dźwięku.

Wyświetla główne menu ekranowe.

Wyświetlanie funkcji Media Play.

Szybki wybór często używanych funkcji.

Wyświetla pozycje menu ekranowego i zmienia wyświetlone w nim wartości.

Wyświetla listę w celu wybrania źródła sygnału wideo.

 

Polski

 

Zapewnia bezpośredni dostęp do kanałów.

 

Umożliwia powrót do poprzedniego kanału.

 

Tymczasowo wycisza dźwięk.

 

Zmienia kanał.

 

Wyświetla listę kanałów na ekranie.

MEDIA.P

Wyświetla informacje elektronicznego przewodnika po

programach (Electronic Programme Guide, EPG).

 

Wyświetla informacje na ekranie telewizora.

Powrót do poprzedniego menu.

E-MANUAL: Wyświetlenie instrukcji elektronicznej. (str. 8)

P.SIZE: Wybór rozmiaru obrazu.

AD/SUBT.: Wybór opisu audio. (Niedostępne w niektórych krajach) / Wyświetla napisy w formacie cyfrowym.

A B C D E-MANUAL P.SIZE AD/SUBT.

Zamyka menu.

Z przycisków należy korzystać zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Przyciski te sterują określonymi funkcjami.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji elektronicznej.

Wkładanie baterii (rozmiar: AAA)

Polski - 5

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 5

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:19