Εγκατάσταση του στηρίγματος

τοποθέτησης στον τοίχο

Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο. Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας την τηλεόραση, η Samsung Electronics δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.

Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχοΤο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.

Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κάθετος προς το δάπεδο. Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.

Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.

Μη χρησιμοποιείτε βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.

Για τα στηρίγματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.

Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και ενδεχόμενος τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.

Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.

Κατά την τοποθέτηση αυτής της τηλεόρασης στον τοίχο, η κλίση της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες.

Ίντσες

Προδιαγραφές VESA (A * B)

Τυπική βίδα

Ποσότητα

 

 

 

 

19~22

75 X 75

M4

 

 

 

 

26~28

100 X 100

4

 

 

 

 

32~42

200 X 200

M8

 

 

 

 

46~60

400 X 400

 

 

 

 

 

 

 

Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση αναμμένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, λόγω ηλεκτροπληξίας.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Ειδικότερα, διασφαλίστε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό

ήθάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται. Για πρόσθετη σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή ασφαλείας προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω.

Για να μην πέσει η τηλεόραση

Τοίχος

Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

1.Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τις σταθερά στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά

στον τοίχο.

Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.

Μιας και οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.

2.Αφαιρέστε τις βίδες από το κεντρικό πίσω μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη συνέχεια, βιδώστε ξανά τις βίδες στην τηλεόραση.

3.Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο με ένα δυνατό σχοινί και, στη συνέχεια, δέστε το σχοινί

σφιχτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.

Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.

Λύστε το σχοινί προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.

4.Επιβεβαιώστε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των συνδέσεων για τυχόν ίχνη καταπόνησης και εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια των συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.

Ελληνικά

Ελληνικά - 13

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 13

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:22