Συνδέσεις

 

 

 

 

 

Σύνδεση HDMI

 

 

 

 

Σύνδεση AV

 

 

 

Σύνδεση σήματος συνιστωσών

Set top Box / Συσκευή αναπαραγωγής BD / Υπολογιστής

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσκευή αναπαραγωγής BD

 

 

Συσκευή αναπαραγωγής BD

HDMI OUT

DVI OUT

 

 

 

 

AUDIO OUT

VIDEO OUT

AUDIO OUT

COMPONENT OUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-AUDIO-L

 

 

R-AUDIO-L

PR

PB

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση ήχου

 

 

 

 

R

W

Y

R

W

R

B

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

W

Y

R

W

R B

G Υποστηρίζει σύνδεση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component και AV σε

 

 

 

 

 

 

μία θύρα.

Πλευρικό πάνελ τηλεόρασης

USB

 

 

USB

 

 

(5V 0.5A)

 

 

HDMI IN 1

(STB)

HDMI IN 2

 

AUDIO OUT

Σύνδεση

(DVI)

 

aκουστικά

 

DIGITAL

 

 

 

(OPTICAL)

 

AUDIOVIDEO

COMMON INTERFACE

COMPONENT

/ AV IN

 

DC 14V

EXT

 

 

 

AIR/CABLE

 

 

 

 

ANT IN

 

(RGB)

 

 

 

Είσοδος ρεύματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UE19F4000 / UE22F5000)

 

Κεραία VHF/UHF

 

 

 

Είσοδος ρεύματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UE28F4000)

 

 

ή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω πάνελ τηλεόρασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η θέση της θύρας ενδέχεται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

να διαφέρει, ανάλογα με το

EXT

 

 

 

 

 

 

μοντέλο.

Καλωδιακή

VCR ή DVD

Σύνδεση SCART

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η είσοδος σήματος PC(D-Sub) και PC/DVI AUDIO IN δεν υποστηρίζεται.

Η σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τον υπολογιστή.

Αν ένα καλώδιο DVI σε HDMI είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI IN 2 (DVI), ο ήχος δεν είναι διαθέσιμος.

Για τη σύνδεση συσκευής set-top box μέσω καλωδίου HDMI, συνιστούμε ιδιαίτερα τη σύνδεση στη θύρα HDMI IN 1(STB).

Η υποδοχή ακουστικών υποστηρίζει μόνο τον τύπο βύσματος 3 αγωγών άκρου-δακτυλίου-χιτωνίου (TRS).

Δεν υποστηρίζεται μονάδα σκληρού δίσκου (HDD – Hard Disk Drive) που συνδέεται σε υποδοχή USB.

Ελληνικά - 6

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 6

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:19