Funkcja telegazety

Na stronie początkowej znajdują się informacje dotyczące sposobu obsługi telegazety. Aby telegazeta była prawidłowo wyświetlana, wybrany program musi być dobrze odbierany. W przeciwnym przypadku informacje będą niepełne lub będzie.

Strony telegazety można zmieniać, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.

10(tryb): Naciśnij, aby wybrać tryb teletekstu (LIST/FLOF). Po naciśnięciu w trybie LIST,

1

powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. Wówczas, po naciśnięciu przycisku

8(zapis) strona teletekstu zostanie zapisana na liście.

 

2/(Teletekst włączony/mieszany/wyłączony): Aktywacja trybu telegazety dla aktualnego kanału. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyświetlić jednocześnie obraz programu telewizyjnego i telegazetę. Naciśnij przycisk raz jeszcze, aby zamknąć

telegazetę.

31(podstrona): Wyświetlenie dostępnej podstrony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

(zapisz): Zapis stron telegazety.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

6

(indeks): Wyświetlenie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telegazety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4

(rozmiar): Naciśnij, aby powiększyć dwukrotnie górną połowę strony telegazety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Naciśnij ponownie, aby wyświetlić dolną połowę strony. Naciśnij jeszcze raz, aby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

wyświetlić z powrotem normalny ekran.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

7

9

(wstrzymaj): Jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cofnąć operację, naciśnij go ponownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA.P

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2

(strona w górę): Wyświetlenie następnej strony telegazety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9

3

(strona w dół): Wyświetlenie poprzedniej strony telegazety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pokaż): Naciśnij, aby wyświetlić ukryty tekst (np. odpowiedzi na pytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

konkursowe). Aby wyświetlić z powrotem normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.

Polski

7!

A B C D @

E-MANUAL P.SIZE AD/SUBT.

!7(anuluj): Zmniejszenie telegazety tak, aby nakładała się na emitowany kanał.

@Przyciski kolorowe (czerwony, zielony, żółty, niebieski): Jeśli nadawca używa systemu FASTEXT, poszczególne tematy umieszczone na stronie telegazety są oznaczone różnymi kolorami. Naciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze spowoduje przejście do odpowiedniego tematu. Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona kolorem. W ten sam sposób można wybierać pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, naciśnij przycisk z odpowiednim kolorem.

Strony telegazety są uporządkowane według sześciu kategorii

Cz

Zawarto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Numer wybranej strony.

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

 

 

 

B

Identyfi kator programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Numer bieżącej strony lub wskazówki dotyczące

 

 

 

 

 

wyszukiwania.

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

DData i godzina.

E

Tekst.

 

F

 

 

 

 

 

FInformacje o stanie. Informacje o systemie

FASTEXT.

Polski - 9

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 9

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:21