Podłączanie do gniazda COMMON INTERFACE (Gniazdo kart telewizora)

Jeśli chcesz oglądać kanały płatne, włóż kartę „CI lub CI+”.

• Jeśli karta „CI lub CI+” nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony komunikat „Scrambled Signal”.

• Przez około 2–3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu urządzeń, zawierający numer telefonu, identyfikator karty CI lub

CI+, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.

• Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału

wyświetlany jest komunikat „Updating Completed”, który oznacza, • W zależności od modelu obraz może się różnić. że lista kanałów została zaktualizowana.

UWAGA

Kartę „CI lub CI+” należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej.

Kartę „CI lub CI+” należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.

Włóż kartę „CI lub CI+” zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.

Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.

Karta „CI lub CI+” nie jest dostępna w niektórych krajach, informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca.

W przypadku problemów należy skontaktować się z usługodawcą.

Włóż kartę „CI lub CI+”, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. Obraz będzie zakłócony lub niewidoczny.

Konfiguracja wstępna

Po włączeniu telewizora pojawi się szereg komunikatów ekranowych, które pomogą w konfiguracji podstawowych ustawień. Naciśnij przycisk POWERP. Ustawienia jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy źródło jest ustawione na TV.

Jeżeli przed rozpoczęciem instalacji do wejścia HDMI IN 1(STB) zostanie podłączone jakiekolwiek urządzenie, opcja Źródło kanału zostanie automatycznie przestawiona na Dekoder. Jeżeli użytkownik nie chce wybrać opcji Dekoder, należy wybrać Antena.

Przywrócenie ustawień fabrycznych funkcji...

Wybierz opcję System - Ustawienia (Konfiguracja wstępna). Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Domyślny kod PIN to „0-0-0-0”. Aby zmienić kod PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.

Ustawienia należy wprowadzić ponownie w domu (MENU → System), nawet jeśli zostały wprowadzone w sklepie.

Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, w celu wyzerowania kodu PIN w trybie gotowości do wartości „0-0-0-0” naciśnij przyciski na pilocie w następującej kolejności: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (wł.)

Zmiana źródła sygnału

Źródło

TV / Złącze / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component

Lista służy do wyboru telewizora lub innych podłączonych do telewizora zewnętrznych źródeł sygnału, takich jak odtwarzacz DVD, Blu-ray lub dekoder telewizji satelitarnej (STB).

Naciśnij przycisk SOURCE. Na wyświetlanej liście Źródło podłączone źródła będą zaznaczone.

Gniazdo PC(D-Sub) nie jest obsługiwane. Jeśli chcesz podłączyć komputer do telewizora, możesz podłączyć kabel HDMI-DVI do gniazda HDMI IN 2(DVI) na telewizorze.

Opcja Złącze jest zawsze aktywna. Naciśnij przycisk TOOLS.

Edytuj nazwę

Ustaw żądaną nazwę zewnętrznego źródła sygnału.

––Podłączając komputer PC do portu HDMI IN 2(DVI) za pomocą kabla HDMI, należy ustawić telewizor w trybie PC w sekcji Edytuj nazwę.

––Podłączając komputer PC do portu HDMI IN 2(DVI) za pomocą kabla HDMI-DVI, należy ustawić telewizor w trybie DVI PC w sekcji Edytuj nazwę.

––Podłączając urządzenia AV do portu HDMI IN 2(DVI) za pomocą kabla HDMI-DVI, należy ustawić telewizor w trybie Urządzenia DVI w sekcji Edytuj nazwę.

Informacja

Funkcja pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o połączonym urządzeniu zewnętrznym.

Polski

Polski - 7

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:20