Поддржани видео формати

Екстензија на фајл

Формат

Видео кодек

Резолуција

Стапка на слики (fps) Бит-стапка (Mbps)

Аудио кодек

*.avi / *.mkv

AVI

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x

 

 

 

AC3

MKV

MPEG4 SP/ASP

1920 x 1080

30

LPCM

*.asf / *.wmv

ASF

ADPCM

*.mp4 / *.3gp

MP4

H.264 BP/MP/HP

 

 

 

(IMA, MS)

*.vro / *.mpg

3GP

 

 

 

 

AAC

Motion JPEG

640 x 480

8

*.mpeg / *.ts

MOV

HE-AAC

*.tp / *.trp

FLV

 

 

6~30

 

WMA

Window Media Video v9

 

 

*.mov / *.flv

VRO

 

 

 

DD+

*.vob / *.svi

VOB

MPEG2

 

30

MPEG (MP3)

*.divx

PS

1920 x 1080

DTS (Core)

 

 

 

 

TS

MPEG1

 

 

 

G.711(A-Law, μ-Law)

 

 

 

 

 

 

 

*.webm

WebM

VP8

 

20

Vorbis

Други ограничувања

Видео содржините нема да се репродуцираат правилно или воопшто нема да се репродуцираат, доколку има грешка во содржината или нејзиниот формат.

Можно е звукот или сликата да не се репродуцираат, доколку содржините имаат стандардна бит-стапка/стапка на слики која ги надминува компатибилните слики/секунди наведени во табелата.

Ако постои грешка во индексната табела, функцијата за пребарување (прескокнување) нема да биде поддржана.

Некои USB/дигитални фото апарати може да не бидат компатибилни со плеерот.

Менито може подоцна да се прикаже ако видео записот има 10Mbps(бит-стапка).

Видео декодер

Аудио декодер

• Поддржува до H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/RS не се поддржани.)

• WMA 10 Pro поддржува до 5.1 канали и M2 профил.

• стапка на слики:

• Нема поддршка за WMA звук без загуби.

- Под 1280 x 720: макс. 60 слики

• Vorbis поддржува најмногу 2 канали.

- Над 1280 x 720: макс. 30 слики

• DD+ поддржува најмногу 5.1 канали.

• VC1 AP L4 не е поддржан.

 

• GMC 2 или понови формати не се поддржани.

 

Поддржани формати на превод

Надворешни

Име

Екстензија на фајл

MPEG-4 timed text

.ttxt

SAMI

.smi

SubRip

.srt

SubViewer

.sub

Micro DVD

.sub или .txt

SubStation Alpha

.ssa

Advanced SubStation Alpha

.ass

Powerdivx

.psb

Внатрешни

Име

Формат

Формат

Xsub

AVI

Формат на слика

SubStation Alpha

MKV

Формат на текст

Advanced SubStation Alpha

MKV

Формат на текст

SubRip

MKV

Формат на текст

MPEG-4 Timed text

MP4

Формат на текст

Поддржани формати на фотографии

Екстензија на фајл

Вид

Резолуција

*.jpg

JPEG

15360 X 8640

*.jpeg

 

 

*.bmp

BMP

4096 X 4096

*.mpo

MPO

15360 X 8640

Фајлот од тип MPO не ги поддржува функциите Зум, Ротирај и Ефект на слајд шоу.

Поддржани формати за музика

Екстензија на фајл

Вид

Кодек

Забелешка

*.mp3

MPEG

MPEG1 Audio Layer 3

 

*.m4a

 

 

 

*.mpa

MPEG4

AAC

 

*.aac

 

 

 

*.flac

FLAC

FLAC

Поддржува до 2 канали.

*.ogg

OGG

Vorbis

Поддржува до 2 канали.

 

 

 

WMA 10 Pro поддржува до 5.1 канали

*.wma

WMA

WMA

и M2 профил. (Нема поддршка за

 

 

 

WMA звук без загуби.)

*.wav

wav

wav

 

*.mid

midi

midi

вид 0 и вид 1

*.midi

 

 

 

Македонски- 16

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 16

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:07