Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (η υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης που διαθέτετε)

Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".

• Αν δεν τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια θα εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".

• Οι πληροφορίες ζεύξης, που περιλαμβάνουν έναν αριθμό

 

τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το

 

αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες,

 

θα εμφανιστούν σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο

 

μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που

• Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

χρησιμοποιείτε.

• Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι η λίστα καναλιών είναι ενημερωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.

Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω, μιας και αν σας πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" μπορεί να υποστεί ζημιά.

Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" με την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.

Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με έναν πάροχο υπηρεσιών.

Τοποθετήστε την κάρτα “CI ή CI+ CARD” που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις της κεραίας. Η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.

Αρχική ρύθμιση

Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, μια σειρά από μηνύματα προτροπής στην οθόνη θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί POWERP. Ρύθμιση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον όταν η πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV.

Εάν συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή στην υποδοχή HDMI IN 1(STB) πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, η ρύθμιση Πηγή καναλιού θα αλλάξει αυτόματα σε Ψηφιακός αποκωδ/τής. Αν δεν θέλετε να επιλέξετε Ψηφιακός αποκωδ/τής, επιλέξτε Κεραία.

Αν θέλετε να εκτελέσετε επαναφορά αυτής της δυνατότητας...

Επιλέξτε Σύστημα - Ρύθμιση (Αρχική ρύθμιση). Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό ΡΙΝ. Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN είναι "0-0-0-0". Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.

Θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη Ρύθμιση (MENU Σύστημα) στο σπίτι, παρόλο που την εκτελέσατε ήδη και στο κατάστημα.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ΡΙΝ, πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με την ακόλουθη σειρά για επαναφορά του κωδικού ΡΙΝ στην τιμή “0-0-0-0”: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (άναμμα)

Αλλαγή της πηγής εισόδου

Πηγή

TV / Εξωτ. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε την τηλεόραση ή κάποιες άλλες εξωτερικές πηγές εισόδου, όπως συσκευή DVD / συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray / δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης / δέκτης STB δορυφορικής τηλεόρασης, που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

Πατήστε το κουμπί SOURCE. Οι συνδεδεμένες είσοδοι επισημαίνονται στη λίστα Πηγή.

Δεν υποστηρίζεται είσοδος σήματος υπολογιστή(D-Sub). Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν υπολογιστή στην τηλεόραση, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο HDMI σε DVI με τη θύρα HDMI IN 2(DVI) στην τηλεόραση.

Η ρύθμιση Εξωτ. παραμένει πάντα ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί TOOLS.Επεξεργασία ονόματοςΜπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό όνομα για μια εξωτερική πηγή εισόδου.

–– Όταν γίνεται σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 2(DVI) μέσω καλωδίου HDMI, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας PC στην επιλογή Επεξεργασία ονόματος.

–– Όταν γίνεται σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 2(DVI) μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας DVI PC στην επιλογή Επεξεργασία ονόματος.

–– Όταν γίνεται σύνδεση κάποιας συσκευής AV στη θύρα HDMI IN 2(DVI) μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας Συσκευές DVI στην επιλογή Επεξεργασία ονόματος.

Πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.

Ελληνικά - 7

Ελληνικά

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:19