Nameščanje stenskega nosilca

Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno. Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se za pomoč obrnite na tehnika. Priporočamo, da tega ne počnete sami.

Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestiti televizor.

Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)

Oprema za pritrditev na steno ni priložena, ampak jo je treba kupiti ločeno.

Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

OPOMBA

Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.

Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.

Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.

Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.

Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.

Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.

Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.

Pri nameščanju televizorja ga ne nagnite za več kot 15 stopinj.

Palci

Spec. VESA (A * B)

Standardni vijak

Število

 

 

 

 

19~22

75 x 75

M4

 

 

 

 

26~28

100 x 100

4

 

 

 

 

32~42

200 x 200

M8

 

 

 

 

46~60

400 x 400

 

 

 

 

 

 

 

Kompleta za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

Pritrditev televizorja na steno

Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci, saj se lahko prevrne, kar lahko povzroči težje poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na priloženem letaku z varnostnimi ukrepi. Da zagotovite več stabilnosti, namestite varnostni pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

Da preprečite padec televizorja

Stena

Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

1.Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.

Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni

vložek, odvisno od vrste stene.

Vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.

2.Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in privijte nazaj na televizor.

3.Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in jo zavežite.

OPOMBA

Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.

Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.

Preden televizor premaknete, odvežite vrvico.

4.Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani. Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.

Slovenščina

Slovenščina - 13

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 13

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:31